Дерево темної матерії

http://astroweb.case.edu/ssm/mond/cooltext33322221.jpg

Оригінал статті: astroweb.case.edu


Емпіричні спостереження за тим, що проблема пов’язана з темною матерією корінням дерева; різні запропоновані рішення є його плодом.

http://astroweb.case.edu/ssm/mond/darkmattertree.jpg

Оригінальна версія, близько 1995 року (відсканована).

http://astroweb.case.edu/ssm/mond/DMtreePTcover.jpg

Версія для обкладинки березня 2013 року викладача фізики.

Зоряна фонова версія © 2013 Don Lincoln & AAPT.

Для належної епістемології я вважаю, що слід назвати це дерево масових невідповідностей, оскільки воно включає гілку для модифікованої динаміки, але я завжди вважав це деревом темних матерій. Просто звучить краще. Що я думаю, думаю лежить в основі багатьох наших епістемологічних проблем.

Я задоволений тим, наскільки добре це тримається з часом. Єдине упущення, яке я прямо зараз додам, – це конкретне визначення для теплої темної матерії. Це те, що я мав на увазі зі спекулятивним “?” між гарячими і холодними гілками, хоча це також може означати темну речовину, що взаємодіє між собою, або все, що ми могли б скласти внаслідок імплозії парадигми WIMP. Ці ідеї не мають таких чітко названих кандидатських частинок (станом на 3/13), тож можливо? залишається найкращим входом.

Чисто цифрові версії

Мені здається, вони не відображають суті проблем, а також оригінальну мальовану версію.

http://astroweb.case.edu/ssm/mond/massdiscrepancytree.jpg

Рання (близько 2000 р.) Спроба цифрової версії.

http://astroweb.case.edu/ssm/mond/NewTree.png

Рис. 1 Famaey & McGaugh (2012).

Я помічаю, що лише в останній версії я замінюю давню теоретичну нездійсненну мрію про досягнення Ω = 1 с темної матерії (нарешті занедбаною у 90-х) на емпіричним шляхом більш відповідний Ωm> Ωb (колишня – щільність маси Всесвіту і останньої – баріонна щільність від нуклеосинтезу великого вибуху). Це завжди здавалося мені найкращим аргументом для небаріонової темної речовини, таким чином допускаючи розгляд частинок за стандартною моделлю фізики частинок. Цей аргумент відходить в успішних теоріях динаміки, де Ωm завищено звичайним чином.

http://astroweb.case.edu/ssm/mond/cooltext33322221.jpg

Принципи аналізу шляхів

Університет Ексетера

Оригінал статті: crab.rutgers.edu

 Завантажено з кафедри психології Університету Ексетера за адресою http://www.exeter.ac.uk/~SEGLea/multvar2/pathanal.html

Для побудови діаграми шляху ми просто записуємо назви змінних і малюємо стрілку від кожної змінної до будь-якої іншої змінної, на яку ми вважаємо, що вона впливає. Ми можемо розрізняти вхідні та вихідні діаграми шляху. Схема вхідного шляху – це діаграма, яка намальована заздалегідь, щоб допомогти спланувати аналіз і являє собою причинно – наслідкові зв’язки, які передбачаються нашої гіпотезою.  Схема вхідного шляху представляє результати статистичного аналізу, і показує , що насправді знайдено.

Таким чином, у нас може бути така схема вхідного шляху:

http://crab.rutgers.edu/~goertzel/pathfig1.jpg

Рисунок 1: Ідеалізована схема вхідного шляху

Та схема вихідного шляху:

http://crab.rutgers.edu/~goertzel/pathfig2.jpg

Рисунок 2: Ідеалізована схема вихідного шляху

Корисно намалювати стрілки так, щоб їх ширина була пропорційною (гіпотетичному чи фактичному) розміру коефіцієнтів шляху. Іноді корисно усунути негативні відносини, відображаючи змінні – наприклад, замість того, щоб намалювати негативні відносини між віком та лібералізмом, намалювавши позитивні відносини між віком та консерватизмом. Іноді ми не хочемо вказувати причинно-наслідковий напрям між двома змінними: у цьому випадку ми використовуємо двоголову стрілку. Іноді шляхи, коефіцієнти яких опускаються нижче деякої абсолютної величини або які не досягають певного рівня значущості, у діаграмі вихідного шляху опускаються.

Деякі дослідники додадуть додаткову стрілку, що вказує на кожен вузол діаграми шляху, який приймається як залежна змінна, для позначення нез’ясованої дисперсії – варіації цієї змінної, що пояснюється чинниками, не включеними в аналіз.

Діаграми шляху можуть бути набагато складнішими, ніж ці прості приклади: про віртуозний випадок див. Wahlund (1992, рис. 1).

Хоча аналіз шляху став дуже популярним, ми повинні мати на увазі застереження від Еверітта і Данна (1991): “Однак переконлива, респектабельна та розумна діаграма шляху …, може здаватись, що будь-які вилучені причинно-наслідкові умовиводи рідко є формою статистичної фантазії “. В основному, кореляційні дані все ще є кореляційними. В рамках заданої діаграми шляху аналіз може нам сказати, які є більш важливі (і значущі) шляхи, і це може мати наслідки для правдоподібності заздалегідь заданих причинно-наслідкових гіпотез. Але аналіз шляху не може сказати нам, якій з двох різних діаграм слід віддати перевагу, а також не може сказати, чи відповідає кореляція між A і B причинним впливом A на B, причинний вплив B на A, взаємна залежність від інших змінних C, D тощо, або якась їх суміш. Жодна програма не може врахувати змінні, які не включені в аналіз.

Що ж тоді може зробити аналіз шляху? Найбільш очевидно, якщо дві або більше заздалегідь заданих причинно-наслідкових гіпотез можуть бути представлені в межах однієї діаграми вхідного тракту, відносні розміри коефіцієнтів траєкторії на діаграмі траєкторії виводу можуть сказати нам, яка з них краще підтримується даними. Наприклад, на малюнку 4 нижче, гіпотеза про те, що вік впливає на задоволеність роботою опосередковано через вплив на дохід та робочу самостійність, надається перевагу перед гіпотезою, що вік має прямий вплив на задоволення роботою. Трохи тонкіше, якщо дві або більше заздалегідь заданих причинно-наслідкових гіпотез представлені на різних діаграмах вхідного шляху, а відповідні вихідні діаграми відрізняються за складністю (так що в одному є багато шляхів із помірними коефіцієнтами, в той час як в іншому є лише кілька шляхів з великими, значущими коефіцієнтами, а всі інші шляхи мають незначні коефіцієнти), ми можемо віддати перевагу гіпотезі, яка дала простішу схему. Зауважимо, що цей останній аргумент насправді не був би статистичним, хоча статистична робота необхідна для того, щоб дати нам основу для його створення.

Аналіз шляхів на практиці

Брайман і Крамер дають наочний приклад, використовуючи чотири змінні з опитування роботи: вік, дохід, самостійність та задоволеність роботою. Вони пропонують, що вік має прямий вплив на задоволення роботою. Однак також пропонується непрямий вплив віку на задоволення роботою; вік впливає на дохід, що в свою чергу впливає на задоволення, вік впливає на самостійність, що в свою чергу впливає на задоволення, а вік впливає на самостійність, що впливає на дохід, який впливає на задоволення. Автономія та дохід безпосередньо впливають на задоволення.

http://crab.rutgers.edu/~goertzel/pathfig3.jpg

Рисунок 3: Схема введення причинно-наслідкових зв’язків в опитуванні за роботою, після Браймана і Крамера (1990)

Щоб перейти з цієї вхідної діаграми до вихідної діаграми, нам потрібно обчислити коефіцієнти шляху. Коефіцієнт шляху – це стандартизований коефіцієнт регресії (бета-вага). Ми обчислюємо їх, встановлюючи структурні рівняння:

задоволення= 11 вік+ 12 самостійність+ 13 дохід+ 1
дохід= 21 вік+ 22 самостійність+ 2
автономія = 31 вік + 3

Ми використали інше позначення для коефіцієнтів Браймена та Крамера, щоб зрозуміти, що 11 у першому рівнянні відрізняється від 21 у другому. Терміни 1 , 2 і 3 є термінами помилки або нез’ясованої дисперсії. Для отримання коефіцієнтів шляху ми просто проводимо три регресійні аналізи, при цьому задоволення, дохід та автономія є залежною змінною в свою чергу і використовуючи незалежні змінні, зазначені в рівняннях. Постійні значення (1 , a2 , і 3) не використовуються. Отже, повна схема вихідного контуру виглядає приблизно так:

http://crab.rutgers.edu/~goertzel/pathfig4.jpg

Рисунок 4: Вихідна схема причинно-наслідкових зв’язків в опитуванні за роботою після Браймана і Крамера (1990)

Якщо потрібні значення 1 , 2 та 3 , вони обчислюються як квадратний корінь 1- 2 (примітка не 1- adj ) з рівняння регресії для відповідної залежної змінної.

CE ESTE GEOSTATISTICA?

Această pagină web este menținută de Donald E. Myers


Articol original u.arizona.edu

Nu trebuie să fim statisticieni ca să folosim geostatistica cu cap, dar s-ar putea să avem nevoie de asistența, suportul, îndrumarea unui (geo?)statistician. Un bun inginer, ecolog, biolog, specialist în știința plantelor, hidrolog, pedolog are deja o bază bună, pentru că geostatistica nu este altceva decât știință de calitate adaptată conștientizării faptului că fenomenele naturale sunt supuse variației în spațiu. Studiul geostatisticii nu înlocuiește alte cunoștințe pe care le posedăm, ba chiar dimpotrivă –extinde cunoștințele deja acumulate și le face mai utile.

(parafrazat dintr-un citat de William Edwards Deming)


PUȚINĂ ISTORIE

Aplicarea statisticii în probleme ce țin de geologie și minerit  dar și hidrologie datează cu mult timp în urmă. Pentru un timp, geostatistica însemna statistica aplicată în geologie sau probabil, în mod mai general, în probleme ce țin de științele Pământului. Începând cu mijlocul anilor 60 și în special în mijlocul anilor 70, a devenit mult mai direct asociată cu lucrările lui Georges Matheron și probabil, această conexiune este cea care prevalează și astăzi. Întrucât majoritatea lucrărilor sale timpurii și cele ale discipolilor săi au fost scrise în mod principal în franceză, nu au ajuns să fie cunoscute prea bine în SUA și alte țări. Mai multe evenimente, însă, au început să schimbe această situație. În 1975 o întrunire NATO ASI (Advanced Study Institute) a avut loc lângă Roma, Italia cu genericul Geostatistică Avansată în Industria Mineritului. Lucrările prezentate la această conferință conțineau articole predominant în Engleză. Evenimentul dat a fost precedat de o serie de notițe (aparținând lui Matheron) pregătite pentru un program de vară în Fontainebleau. Aceste notițe, deși în engleză, nu erau ușor accesibile. Un articol teoretic mai definitiv a apărut în J. Applied Probability în 1973.

Profesorul Matheron activa la Ecole Normale Superieure des Mines de Paris (Școala Mineritului), una din Grande Ecoles. Ca parte a unui curent general de relocare a unităților de cercetare din locația principală din Paris (adiacent la Jardin du Luxembourg), Matheron a fondat Centre de Morphologie Mathematique (Centrul de Morfologie Matematică).  Mai târziu au fost inițiate două programe de studiu aici, unul în morfologie matematică iar altul în geostatistică. Matheron s-a pensionat ca Director al Centrului doar anul trecut. Seria din două volume ale lui Jean Serra despre morfologia matematică și analiza imaginilor este binecunoscută și bazată pe o carte despre teoria seturilor aleatorii scrisă ceva mai devreme de Matheron. Doi dintre studenții lui Matheron au jucat un rol instrumental în implantarea geostatisticii în America de Nord. Andre Journel s-a mutat la Universitatea Stanford în 1978 și a fost coautorul la Mining Geostatistics (Geostatistica Mineritului) împreună cu Ch. Huijbrechts. Michel David s-a mutat mai devreme la Ecole Polytechnique in Montreal și în 1977, a publicat Geostatistical Ore Reserve Estimation (Estimarea Geostatistică a Rezervelor de Minereuri). Journel lucra la Facultatea de Științe ale Pământului Aplicate, dar mai recent, această facultate a fost desființată, așa că el activează acum la Facultatea Ingineriei Petroliere și a fondat (cu ajutorul mai multor companii petroliere) Centrul Stanford pentru Prezicerea Rezervoarelor.

Lucrările lui Matheron nu au fost acceptate prea bine în comunitatea statistică pentru o perioadă de timp, deși un număr de statisticieni de vază vizitau Fountainebleau în anii 70, 80 și 90. Parțial, era din cauza unei percepții că parte din aceste lucrări dublau rezultate care erau deja binecunoscute dar sub alte nume de autori. Predispoziția lui Matheron de a publica doar în Franceză și doar în cadrul ”notelor interne” din cadrul Centrului probabil a contribuit la această percepție. Acum însă, geostatistica și-a revendicat un loc clar atât în cadrul revistelor de statistică cât și la întâlnirile naționale. În mijlocul anilor 80, cu ajutorul lui M. Armstrong, o listă a acelor notițe a fost publicată în Mathematical Geology (Geologia Matematică) – chiar dacă era posibil de solicitat fotocopii din Centru, nu exista un registru al acestor informații în afara sa. Lista menționată aici este deja foarte învechită. Iarăși, cu ajutorul lui M. Armstrong, o parte mică din aceste notițe au fost publicate ca articole științifice GLOSAR.

Software

La sfârșitul anilor 70, Centre de Geostatistique, Fountainebleau a inițiat un program de masterat în geostatistică (doi ani) care a atras un flux constant de studenți din industrie și guvern din diferite țări. În colaborare cu Shell Oil și Bureau de Recherche Geologie Mathematique (varianta franceză a USGS – United States Geological Survey), a fost dezvoltat un program software comercial numit BLUEPACK. Versiunea inițială a fost adaptată doar pentru VAX, dar succesorul ISATIS este disponibil pentru un număr de stații de lucru. Este comercializat în SUA de către GEOMATH din Houston. Geostatistica fără de calculatoare nu reprezintă mare interes – în multe privințe, realizările din geostatistică reflectă evoluțiile tehnicii de calcul, în particular apariția calculatoarelor personale și a stațiilor de lucru.

Publicații și Conferințe

Două mici volume de geostatistică axată pe minerit au apărut în engleză in anii 70: una de Jean-Michel Rendu și alta de Isabel Clark. La sfârșitul anilor 80 a apărut volumul scris de Isaaks și Srivastava, iar ulterior – o carte de Noel Cressie (la tema mai generală a statisticii spațiale dar incluzând și geostatistica).

În vara anului 1983, o a doua întrunire NATO ASI a avut loc la Lacul Tahoe, Nevada, cu un amestec mai internațional și incluzând cercetători dintr-o gamă mai largă de domenii. Datorită unei serii din patru articole al căror autor este Richard Webster și unii dintre studenții săi (pe atunci la Centrul de Cercetare Rothamstead din Anglia), geostatistica a devenit cunoscută în rândul științelor solului. Aceste articole au apărut în revista J. Soil Science (1980-1981). În 1979, la Praga, a fost fondată Asociația Internațională a Geologilor Matematicieni, care mai târziu a început să publice J. of the Int. Assn. Math. Geologists (mai târziu denumirea a fost schimbată pur și simplu în Mathematical Geology). Deși revista nu era limitată doar la geostatistică, ea în scurt timp a devenit locul principal de publicare a astfel de articole. Un al treilea congres internațional de geostatistică a avut loc în Avignon, Franța în 1988, al patrulea – în Troia, Portugalia în 1992, iar cel mai recent – în Wollongong, Australia în 1996. Ca urmare a conferinței din 1983, Andre Journel și Leon Borgman (Universitatea din Wyoming) a propus o ”vacanță de vară” anuală în geostatistică orientată spre cercetătorii din America de Nord. Primul astfel de eveniment a avut loc lângă DuBois, Wyoming în august 1984. Grupul era mic așa că prezența familiilor era încurajată. Sesiunile erau informale și nu erau publicate materiale, dar mai târziu, a fost fondat un ziar care a apărut destul de rar de atunci.

O non-organizație a fost fondată în 1987 la o întâlnire în munții Chirachaua, la sud-est de Tucson. Urmau să fie evitate orice cotizații de membru, orice apartenență formală, orice costuri de abonament pentru ziar, însă voluntarii urmau să fie solicitați pentru organizarea întâlnirilor în fiecare an. Mai multe astfel de întâlniri au avut loc atât în Canada cât și în SUA, iar în 1996, a avut loc o întâlnire în Guanajuato, Mexic. Ca urmare a fondării ziarului în America de Nord, a fost fondat și alt ziar destinat comunității europene.

În urma întâlnirii din 1983, mai mulți membri ai EPA-Las Vegas au devenit interesați în aplicarea geostatisticii în monitorizarea și evaluarea mediului ambiant. Pe lângă suportul de cercetare pentru un număr de indivizi și programe, EPA a mandatat crearea unui pachet software de geostatistică, GEO-EAS, care a fost făcut accesibil pentru domeniul public. GEO-EAS era un program DOS dar includea și elemente de interfață grafică, care l-a făcut foarte prietenos, pe lângă faptul că avea și un preț corect. Din păcate, din variate motive, EPA nu a continuat să mențină și să dezvolte acest software și nu a fost înnoit deja de câțiva ani. În 1992, Andre Journel și Clayton Deutsch au publicat GSLIB. Acesta era un set vast de aplicații geostatistice (scrise în FORTRAN) și un ghid pentru utilizatori. Versiunile actuale ale codului sunt disponibile pe pagina web a Universității Stanford. Din păcate, aplicațiile nu includeau nici un fel de interfață grafică și sunt menite pentru rulare în mod ”batch”. Acestea sunt compilabile pe un număr de platforme. În 1996, Yvan Pannatier a publicat VARIOWIN. VARIOWIN este o versiune pentru MS-Windows a două dintre componentele GEO-EAS. Programul permite procesarea unor seturi de date mult mai mari ca GEO-EAS dar și modelarea interactivă a variogramelor.

Geostatistica la Universitatea din Arizona

Geostatistica a fost predată la Universitatea din Arizona din toamna anului 1982, însă activitatea de colaborare a început mult mai devreme între Y.C. Kim și Donald Myers, A. W. Warrick (Științe ale Solului, Apei și Mediului) și Donald Myers. Cursurile au atras rapid studenți de la diverse facultăți: Ingineria Mineritului, Hidrologie, Științe ale Solului, Apei și Mediului. Mai recent, au fost atrași și studenți de la Teledetecție, Fiziologia Plantelor, Geografie, Laboratorul Tree-Ring, Resurse Naturale Renovabile. Aceasta este o consecință directă a naturii cantitative a cercetării în aceste programe diverse.

Alte Realizări

Au mai avut loc trei alte realizări care nu ar trebui trecute cu vederea. B. Matern, lucrând în Suedia, a dezvoltat în esență o teorie paralelă celei a lui Matheron, dar cu aplicare preponderent în silvicultură. Lucrarea sa au apărut în suedeză în 1960 și nu a fost tradusă în engleză până în 1986 (Springer-Verlag). Y. Ghandin, lucrând în fosta URSS, a aplicat teoria sa preponderent în meteorologie și științe atmosferice unde era cunoscută ca Analiză Obiectivă. Această lucrare nu a apărut în engleză decât mult mai târziu, când acesta a emigrat în Israel. În final, în 1971, R. Hardy (Universitatea de Stat din Iowa) lucrând asupra problemelor legate de interpolarea datelor despre gravitație, a dezvoltat ceea ce a devenit cunoscut ca Funcțiile Radiale de Bază (Radial Basis Functions). Realizările sale sunt mult mai bine cunoscute în literatura ce ține de analiza numerică.

Aplicări

Geostatistica este într-o mare măsură o disciplină aplicativă (poate chiar nu e o disciplină în genere). Dezvoltarea acesteia se datorează realizărilor inginerilor din domeniul mineritului, industriei petroliere, hidrologilor, cercetătorilor științelor solului, geologilor, cât și statisticienilor. Aceste cunoștințe și realizări se aplică în epidemiologie, patologia plantelor sau entomologie, cât și în silvicultură, științe atmosferice, științele schimbării globului, geografie. Există careva suprapunere cu Sistemele de Informație Geografică și cu statistica spațială în genere. Alte două reviste trebuie remarcate în mod special: Water Resources Research și J. Soil Science Society of America. Mai recent, articolele au început să apară în Environmetrics, Remote Sensing of the Environment dar și în altele, prea numeroase pentru a fi menționate.

După cum a fost menționat mai sus, hidrologia era printre domeniile de aplicare timpurii – merită menționată activitatea în trei locații: grupul lui L. Gelhar’s din MIT (care are legături cu New Mexico Tech din Socorro), grupul de hidrologie din Fontainebleau (în particular G. DeMarsily care este acum la Universite Paris-Jussieu) și desigur, Facultatea de Hidrologie de la Universitatea din Arizona.

PROBLEME ȘI OBIECTIVE

Într-un fel, geostatistica poate fi pur și simplu văzută ca o metodă de interpolare a datelor în baza unor tipare neregulate dar aceasta e o viziune prea simplistă. Un număr de algoritmi și metode de interpolare erau deja bine știute atunci când geostatistica a început a fi cunoscută: Inverse Distance Weighting și Trend Surface Analysis dar și algoritmi mult mai simpli ca Nearest Neighbor.

Mai întâi de toate, geostatistica este preocupată de date spațiale. Cu alte cuvinte, fiecare valoare este asociată cu o locație în spațiu și există cel puțin o conexiune subînțeleasă între locație și valoarea corespunzătoare. ”Locația” are cel puțin două sensuri: prima reprezintă pur și simplu un punct în spațiu (care există doar într-un sens abstract matematic), iar a doua – o suprafață sau volum în spațiu. Spre exemplu, o valoare asociată cu o suprafață ar putea fi valoarea medie a unei variabile observate, media fiind calculată în baza volumului corespunzător. În ultimul caz, suprafața sau volumul sunt deseori numite ”suport” al datelor. Acest concept este strâns corelat cu ideea de suport al unei măsuri. Fie x, y, …., w niște puncte (nu doar niște coordonate) într-un spațiu 1, 2, sau 3-dimensional iar Z(x), Z(y),…. denotă valorile observate în aceste locații, spre exemplu: calitatea cuprului, temperatura, conductivitatea hidraulică, concentrația unui poluant. Acum să presupunem că t este o locație care nu este ”eșantionată”. Obiectivul este estimarea/ prezicerea valorii Z(t) (și locațiile valorilor cât și locația t). Dacă această informație este oferită, atunci problema este prost formulată, cu alte cuvinte, nu are o soluție unică. O metodă de obținere a unei soluții unice este introducerea unui model în problemă. Există două modalități de a face aceasta: una este deterministă, iar alta – stocastică sau statistică. Ambele modalități trebuie să încorporeze cumva ideea că există incertitudine asociată cu etapa de estimare/ prezicere. Valoarea la locația neeșantionată nu este în sine aleatoare dar cunoștințele noastre despre ea sunt incerte. Ulterior, una din modalități este de a trata Z(x), Z(y),…. și Z(t) ca fiind valori ale variabilelor aleatorii. DACĂ distribuția comună a acestor variabile aleatorii ar fi fost cunoscută, atunci ”cea mai bună” estimare (cea mai bună însemnând imparțială și având o varianță minimă a erorii de estimare) ar fi așteptarea condiționată a Z(t) fiind date valorile celorlalte variabile aleatorii. Totuși, datele constau doar dintr-o singură observație a variabilelor aleatorii Z(x), Z(y),…. și nicio observație a variabilei aleatorii Z(t), deci nu este posibil de estimat sau de modelat această distribuție folosind metodele standard de modelare și potrivire a distribuțiilor de probabilitate.

Schimbarea Accidentală a Vitezelor

 de Sheldon “Oops!” Brown
revizuit de John “Whoops” Allen

Articol original sheldonbrown.com

Schimbarea accidentală a vitezelor spre o valoare superioară (upshifting) este un motiv destul de frecvent de plângere, în mod special în rândul bicicliștilor energici care utilizează rame destul de flexibile. Simptomul caracteristic este că la angrenajul din spate, lanțul sare pe roată dințată imediat următoare cu diametru mai mic (un sprocket mai mic) când vă ridicați și pedalați cu putere.

Primul lucru pe care îl verifică majoritatea oamenilor este maneta de schimbare a vitezelor și în zilele de dinainte, când se utilizau manete de schimbare a vitezelor pe bază de fricțiune care necesitau ajustare periodică, aceasta era deseori cauza problemei. Aceste dispozitive, în marea lor majoritate, au un șurub sau o piuliță-fluture pentru reglarea forței de frecare. Dacă acest șurub slăbește, aceasta rezultă în schimbare automată a vitezelor spre o valoare superioară. Totuși, uneori, problema constă nu într-o forță de fricțiune insuficientă, iar înșurubarea mai strânsă nu va fi o soluție.

Odată cu creșterea popularității schimbătoarelor de viteză cu trepte discrete problema a devenit mult mai puțin prevalentă ca înainte dar poate apărea chiar și în acest caz. Iar dacă se întâmplă, nu aveți niciun reglator al forței de frecare care ar putea fi ajustat. Schimbarea accidentală/ automată a vitezelor poate la fel rezulta din slăbirea șurubului de atașare a mecanismului de poziționare a lanțului (care asigură saltul de la o roată dințată la alta când sunt schimbate vitezele), dar și ca urmare a deteriorării cablului, sau a unei neconcordanțe dintre treptele schimbătorul de viteze și cele ale casetei.

Un butuc cu viteze interne (angrenajul e localizat în interiorul butucului) la fel poate suferi de schimbarea automată a vitezelor sau poate ”sări” din viteza prestabilită. Ajustarea cablului este de o importanță critică mai ales în cazul butucilor noi cu multe viteze și deplasare scurtă a cablului între viteze. Butucul cu 11 viteze interne Shimano Alfine nu va funcționa corect la o deviere a ajustării cablului de doar 1.5 mm [Mulțumesc cititorului Dale Christensen pentru această informație – căutați-l pentru a afla mai mult!]. La fel, pivotul indicator al unui butuc mai vechi se poate deșuruba de la cablu – vezi sfaturi pentru ajustare.

Cauza cea mai frecventă a problemei, fie că credeți sau nu, este elementul de ghidare a cablului de care mecanismul de poziționare a lanțului  (derailer) sau cablul de schimbare a vitezelor butucului fac uz pentru a evita axa pedalierului. În timpul pedalării bicicletei, cadrul se îndoaie dintr-o parte în alta. Aceasta cauzează creșterea și scăderea tensiunii în cablu cu fiecare rotire a pedalelor.

Dacă acest element de ghidare a cablului cauzează fricțiune prea puternică, poate acționa ca niște gheare care trag într-o singură direcție, trăgând cablul dinspre manivelă dar nepermițându-i să se retragă la următoarea rotire a pedalei. Deseori, tot ce este necesar este doar ungerea acestui element de ghidare a cablului.

În unul din cazurile cu adevărat grave, în care era vorba de un ciclist greoi și puternic cu o bicicletă veche din oțel, a trebuit să utilizez măsuri mult mai eroice. Am utilizat un scripete Sturmey-Archer, care a fost fixat în partea de jos a țevii scaunului în loc de elementul original de ghidare a cablului. Aceasta a rezolvat problema.

Саветы па стылю напісання

Арыгінал Артыкула: cs.uky.edu

Тэхнічнае напісанне павінна быць выразным і кароткім. Каляровая фармулёўка і складаныя структуры прапаноў прыводзяць да нечытэльнай прозы. Асабліва цікавыя малюнкі і элегантная канструкцыя робяць чытанне прыемным. Вось спіс прапаноў для добрага стылю.

Будзьце прамымі і моцнымі.

Прастата

Фраза «x можа лічыцца як y» лепш за ўсё замяніць на «x, як y». Канструкцыя «гэта x, які лічыцца як  y», павінна быць запісана як «x, як y». 

Умацаванне

Абстрактныя назоўнікі і дзеепрыслоўі слабей чым дзеепрыслоўі/дзеепрыметнікі, якія ў сваю чаргу слабей чым дзеясловы. Паспрабуйце ўмацаваць слабыя канструкцыі. Напрыклад, “Джон бачыў, як ядуць піцу” трэба пісаць так: “Джон бачыў, як яны елі піцу”. “Асацыяцыя са свіннямі прыводзіць да бруду” павінна быць “Калі вы кладзецеся са свіннямі, вы ўстаеце бруднымі”.

Слабыя прыметнікі і прыслоўі

Шмат прыметнікаў і прыслоўяў мала дадаюць у сэнс сказа. Часта бывае разумна ўбраць прыметнікі “просты”, “асноўны”, “істотны”, а таксама іх прыслоўі. Некаторыя прыметнікі – гэта рэклама без істоты. Калі вы не можаце патлумачыць, што маеце на ўвазе, не выкарыстоўвайце такія словы, як “прасунуты”, “магутны”, “складаны”, “гнуткі” і “асаблівы”.

Слабыя дзеясловы

Некаторыя дзеясловы, асабліва “зрабіць”, “ёсць”, “магчы” і “выконваць”, часта выкарыстоўваюцца ў сітуацыях, калі можна знайсці значна лепшы дзеяслоў. Напрыклад, “свяшчэннік праверыў пасля таго, як пакаянец зрабіў сваё прызнанне”, лепш за ўсё перарабіць у “свяшчэннік правярыў пасля прызнання пакаянца”. Гэтаксама жа, “Я не магу зрабіць вызначэнне на аснове адного сімптому”, лепш напісаць так: “Я не магу зрабіць вызначэнне па адным сімптому”, а яшчэ лепш, “Я не магу вызначыць па адным сімптому. ” Калі вы выявіце, што большая частка вашага значэння знаходзіцца ў вашых назоўніках і вельмі мала ў вашых дзеясловах, вам варта выкарыстоўваць больш моцныя дзеясловы. Сімптомам з’яўляецца празмернае выкарыстанне “ёсць”. Аналагічна, калі дзеянне адбываецца, не кажыце “A можа выконваць B”; замест гэтага скажыце “A выконвае B”.

Двайныя негатывы

Пазбаўляйцесь ад падвойных негатываў. Замяніце “не непадобны” на “аналагічна”. Замяніце “не адрозніваецца ад” на “такі ж, як” або на “тое ж самае”. Часам лепш замяніць “не менш за” на “большае ці роўнае”, нават калі замена з’яўляецца больш складанай.

Рэгістр

Ня будзьце занадта нефармальнымі. Пазбягайце такіх тэрмінаў, як «шмат» ці «добры». Вы павінны быць больш дакладнымі і больш фармальнымі.

Перабіванне самога сябе

Не супярэчце сябе ў тым самым сказе, у якім вы робіце станоўчую заяву. Дачакайцеся наступнай прапановы.

Быць ясным.

Напружанне, настрой і голас

Напружанне: выкарыстоўвайце цяперашні час, калі няма неабходнасці выкарыстоўваць нешта яшчэ. Пры неабходнасці вы можаце выкарыстоўваць ідэальны час: «іншыя паказалі». Не выкарыстоўвайце простае мінулае: «іншыя паказалі».

Настрой: выкарыстоўвайце індыкатыў замест імпэратыву ( «x» або «мы бачым x» замест «звярніце ўвагу, што x» або «нагадаць, што x»), што прымушае чытача рабіць пэўныя крокі. «X» ў большасці выпадкаў аказваецца мацнейшым. Таксама пазбягайце “будзе”; “ёсць”, як правіла, лепш.

Голас: паспрабуйце пазбегнуць пасіўнага залогу. Больш актыўна і больш зразумела.

Лацінскія абрэвіятуры

Часта лепш выкарыстоўваць “напрыклад»” і “гэта значыць” замест “напрыклад,”. і “т. п.” , Аналагічна, “і т. д.” лепш, чым “і т. д.”,,

Тэхнічная тэрміналогія

Калі вы ўводзіце тэхнічны тэрмін для якой-небудзь канцэпцыі, заўсёды выкарыстоўвайце сапраўды такі ж тэрмін кожны раз, калі вам патрэбна гэтая канцэпцыя. Ня ўводзьце сінонімы, за адзіным выключэннем, вы можаце ўвесці стандартную абрэвіятуру. Гэта дапамагае ўзбадзёрыць тэрмін, калі вы яго вызначаеце, каб чытач мог лёгка знайсці азначэнне.

Што, які

Мне здаецца карысным адрозніваць “што” і “які”. Калі падпарадкаваны сказ дапамагае вызначыць назоўнік, які з’яўляецца істотным і не можа быць выдалены, тады мэтазгодна выкарыстоўваць слова “што” і не выкарыстоўваць коскі. Часта слова “што” служыць непасрэдным аб’ектам падпарадкаванага сказа. У гэтым выпадку слова “што” часта можа адмаўляцца. Калі ў падпарадкаваны пункт дадаецца дадатковая інфармацыя невызначальнага характару, гэта значыць круглая дужка і можа быць выдаленая, мэтазгодна выкарыстоўваць “які” і аддзяліць падпарадкаваны пункт коскамі.

Дэманстратыўныя прыметнікі

Словы “гэта”, “гэтыя” і “тое ж самае” заўсёды патрабуюць назоўніка. Прыклад: “Гэты вынік такі ж самы” можна пісаць як “гэтая тэхніка прыносіць вялікую эканомію”. Сапраўды гэтак жа “яно”, “тое” і “яны” заўсёды павінны мець ясную гісторыю.

Выбар слова

Паспрабуйце выбраць найбольш дакладнае слова, якое ахоплівае ваш прадмет. Напрыклад, «валіец» больш спецыфічна, чым «еўрапеец», што больш канкрэтна, чым «чалавек», што больш канкрэтна, чым «млекакормячае».

Некаторыя канкрэтныя сказы:

 • Не блытайце «законныя» (у адпаведнасці з законам) «дзеючыя» (у адпаведнасці з некаторымі абмежаваннямі).
 • Не блытайце «сваю» (Прыналежную форму «гэта») з «гэта» (скарачэнне для “гэтае”).
 • Напішыце «таму што» замест «як», калі вы паказваеце прычынныя адносіны.
 • Не кажыце «пытанне», калі вы маеце на ўвазе «праблему» або «цяжкасць».
 • Не кажыце «як гэтакае», калі вы маеце на ўвазе «таму» або «так».
 • Не выкарыстоўвайце «пакуль» або «тым часам», якія пазіцыянуюць падзеі ў радку часу, каб пазначаць «але», «аднак», «хоць» або «у той час».

Параўнання

Не кажыце, што-то “лепш”, “хутчэй” або больш любым спосабам, калі вы відавочна не пакажаце на тое, што вы яго параўноўваеце. Напрыклад, не кажаце: «Сінтаксіс гэтай мовы палягчае чытанне».

Будзьце граматычнымі.

Цытаты

Цытаты трэба вылучаць дужкамі (дужкі могуць быць квадратнымі) і павінны быць граматычна аддзелены ад сказа.

Калі вы ўяўляеце ідэю, заснаваную на чужой працы, спасылка, якую вы цытуеце, павінна быць “першаснай”: яна павінна прадстаўляць першае апублікаванае выкарыстанне гэтай ідэі, а не згадванне гэтай ідэі ў другаснай крыніцы, такой як Вікіпедыя.

Множны лік

Асобныя словы, утвораныя з грэчаскай і лацінскай моў, маюць няправільныя множнікі. Слова “дадзеныя” як назоўнік адзіночнага ліку набывае прызнанне. Іншыя формы множнага ліку ніколі не павінны выкарыстоўвацца там, дзе патрабуецца адзіночная форма.

Знакі прыпынку

Знакі прыпынку ніколі не папярэднічаюць прабелам, за выключэннем працяжніка, якога, хутчэй за ўсё, варта пазбягаць так ці інакш, і левай дужкі. Знакі прыпынку заўсёды суправаджаюцца адным прабелам, за выключэннем левай дужкі, у якой няма прабелаў, перыяду ў канцы сказа, які мае два прабелы, і двукроп’я, якое часам мае два прабелы. За двукроп’ямі ідуць два прабелу і загалоўная літара, калі ніжэй варта пункт; за імі ідуць адзін прабел і маленькая літара ў адваротным выпадку. Сказ – гэта сказ ці фрагмент, у якім ёсць тэма і дзеяслоў. Незалежныя сказы ў адным сказе падзеленыя кропкамі з коскай. (Прыклад: “Я прыйшоў у сябе; світанак узышоў”.) Залежныя сказы (тыя, якія ўводзяцца спалучэннямі, напрыклад, “з”, “і” ці “але”) падзяляюцца коскамі. Не аддзяляйце тэму і дзеяслоў сказа коскай. Калі тэкст, які цытуецца, павінен заканчвацца знакамі прыпынку, змесціце знакі прыпынку ўнутры двукоссяў, калі цытаваны тэкст не з’яўляецца тэхнічным тэрмінам і знакі прыпынку не павінны лічыцца як частка гэтага тэрміна. Не стаўце знакі прыпынку ў канцы загалоўка раздзела, калі загаловак не ўяўляе сабой цэлы сказ.

Двухслоўныя прыметнікі

Двухслоўныя прыметнікі патрабуюць злучок паміж двумя словамі. Прыслоўе, за якім ідзе прыметнік, не павінна мець злучок (але быць паслядоўным). Ніколі не ставіце злучок паміж прыметнікам і назоўнікам.

Абрэвіятуры

Калі паняцце скарочана, напрыклад, СП для “скарочанае паняцце”, тады, калі СП выкарыстоўваецца ў якасці назоўніка, ён не патрабуе артыкула, але калі ён выкарыстоўваецца як прыметнік, ён патрабуе артыкула, калі ён будзе патрэбны без пераменнага току . Напрыклад, “СП” не патрабуе артыкула, але “метад пераменнага току” патрабуе артыкула. Загаловак, напрыклад “Структура пераменнага току”, не патрабуе артыкула. Гэтае правіла натуральна для носьбітаў англійскай мовы, але вельмі цяжкае для некаторых іншых.

Іншыя падказкі

Дарожныя карты

Вам не трэба казаць, што раздзел 1 робіць х, раздзел 2 паказвае “y” і гэтак далей. Чытач можа звярнуцца да зместу.

З пунтку гледжання

Фраза “з пункту гледжання х” павінна выкарыстоўвацца толькі ў тым выпадку, калі х – вобласць дыскурсу, якая мае тэрміны (гэта значыць спецыяльны слоўны запас) і калі ў наступным абмеркаванні сапраўды выкарыстоўваюцца гэтыя тэрміны. Я аддаю перавагу пазбягаць фразы наогул.

І г.д.

Спісы не павінны спыняцца “і г.д.” . Большасць спісаў пачынаецца з “напрыклад”, таму няма сэнсу паказваць на тое, што існуе больш прыкладаў.

Дзеяслоўныя назоўнікі

Некаторыя назоўнікі могуць ужывацца ў якасці дзеясловаў, напрыклад, “выявіць сцэну”. Аднак пераўтварэнне назоўнікаў у дзеясловы можа прывесці да агідных варварстваў. Напрыклад, “у нас больш няма месца для службовых людзей”, “яго прысутнасць моцна ўплывае на нас” і “на зносіны з кімсьці”. Тое ж абмеркаванне датычыцца прыметнікаў, якія ўжываюцца ў якасці назоўнікаў, і, у большай ступені, да слоў, якія ўжываюцца неналежным чынам. Такое няправільнае выкарыстанне характэрна для наўмыснай невядомасці бюракратычнага жаргону.

Гендэрныя займеннікі

Гендэрныя займеннікі могуць быць цяжка выдаленыя, але гэта варта таго. Часта «яго» або «яе» можна замяніць «або» або «асабістым» або «фiзiчнай асобай». На жаль, замена на “адзін” гучыць дзіўна. Казаць “ён/яна» або замяніць «чалавек» на «чалавека» ўсё яшчэ трывае да большасці чытачоў, хоць гэтая мова становіцца больш прымальным.

Метапатамія (змяненне коней у сярэдняй плыні)

Паспрабуйце не парушаць паралельныя структуры, адхіляючыся ад сінтаксічнага паралелізму. Напрыклад, не пішыце: “Здаецца, добра, гэта добра, і знешні выгляд даволі”. Акрамя таго, не пераключайцеся паміж актыўным і пасіўным, калі вы можаце зрабіць дзве паловы думкі, якія адпавядаюць. Напрыклад, не кажыце: “Жывапісь хат захоўвае іх, а дамы таксама ўпрыгожаныя хмызняком”. Замест гэтага скажыце: “Жывапісь хат іх захоўвае, а хмызняк ўпрыгожвае іх”.

Парэтэтычныя заўвагі

Паспрабуйце пазбягаць душэўных заўваг. Калі іх варта зрабіць, іх, хутчэй за ўсё, варта змясціць у звычайныя прысуды.

Літаратура

Кожны, хто цікавіцца выразным напісаннем, павінен прачытаць ласічнае сачыненне Джорджа Оруэла “Палітыка і англійская мова”. У канцы 10-старонкавай працы Оруэл пералічвае некалькі правілаў. Сярод іх ёсць парады, што англасаксонскія словы часцей бываюць мацнейшымі, чым лацінскія словы, і што трэба парушаць любое правіла, перш чым пісаць нешта варварскае. Добрым даведнікам па англійскай стылі з’яўляецца кніга Фаўлера “Сучаснае выкарыстанне англійскай мовы”. Часта гэта даволі займальна. Кніга Струнда і Уайта, «Элементы стылю», недарагая і добрая. Амерыканскі слоўнік спадчыны абмяркоўвае выкарыстанне англійскай мовы і згодны з маёй прадузятасцю з нагоды “гэтага” і “таго/што”. Кніга Лін Трус “Есць, страляе і сыходзіць” – гэта вельмі цікавая даведка пра знакі прыпынку. Вы таксама можаце паглядзець, як пісаць прапановы у Універсітэце Паўночнай Караліны.

ANTHONY SCHIRRIPA, ARHITECT

de Chris Matthew Sciabarra

Articol original nyu.edu

Turnurile Gemene văzute de pe Feribotul Staten Island, 12 mai 2001.

Poză de Chris Matthew Sciabarra

Pe 12 septembrie 2011, The New York Times a publicat un eseu “Then I Heard a Pop” (”Și Atunci Am Auzit o Detunătură”, pagina BU8), în care arhitectul Anthony Schirripa a împărtășit cu Patricia R. Olsen propriile amintiri ale evenimentelor oribile care au cuprins orașul New York zece ani în urmă. Unele din materialele de aici sunt preluate din acest eseu, dar cele mai multe din reflecțiile de mai jos rezultă din interviul meu cu dumnealui cu ocazia evenimentului din acest an din seria mea de reculegeri anuale în legătură cu WTC.

Anthony Schirippa (sau Tony, cum preferă să fie numit), născut în Brooklyn, a vorbit despre ambiția sa din tinerețe de a deveni arhitect. Tony a frecventat școala primară Our Lady of Grace. Tatăl său, proprietarul unei mici companii de construcție, l-a încurajat să treacă testul pentru admitere la Brooklyn Technical High School, care avea un program excepțional în arhitectură. Pe timp de vară, el lucra ca ajutor de zidar pentru compania tatălui său. După finalizarea studiilor superioare, el s-a mutat la Staten Island Community College, înainte de a se transfera la Universitatea Texas A&M, unde a obținut un titlu de licențiat în științe în construcția clădirilor și un titlu de licențiat în design de mediu, absolvind Colegiul de Arhitectură în 1973. La moment, este un Arhitect Înregistrat în statul New York, Certificat la Nivel Național de către NCARB (National Council of Architectural Registration Boards) și este licențiat în alte 20 de state.

Tony a lucrat timp de patru ani la William B. Tabler Architects, care se specializa în proiectarea hotelelor, iar mai târziu la Gibbs & Hill, care se specializa în proiectarea centralelor nucleare. Timp de 15 ani, el a lucrat pentru Gensler, unde a devenit vicepreședinte. În această perioadă, unul din proiectele sale cele mai importante a fost proiectarea clădirii Goldman Sachs (situat pe Broad Street 85), un proiect cu o suprafață de circa 46000 metri pătrați implementând modalitatea indirectă de iluminare (care a devenit trend de atunci) – aceasta oferea o ambianță distinctă pentru diversele etaje dedicate activității de tranzacționare (trading). Către anul 1995, Tony a trecut la Mancini Duffy. El a devenit un partener al companiei, care era localizată la etajele 21 și 22 ale Turnului Sudic. Mai târziu, a devenit C.E.O și președinte al companiei.

Un lucru nu poate fi negat: pe parcursul tuturor urcușurilor și coborâșurilor din viață, Tony, a fost binecuvântat cu o familie mare. El este căsătorit și are doi fii, unul dintre care este și el căsătorit și are trei copii. Are și o soră, ai cărei trei copii s-au căsătorit cu toții, astfel că aceasta a ajuns să aibă opt nepoți. Din păcate, ea a pierdut un fiu în mai 2017 și unul din nepoți în martie 2018. Soția lui Tony are și ea o soră fără copii. El și familia sa locuiesc în East Northport, Long Island.

Tony își aduce aminte că în acea dimineață însorită și senină ca de la sfârșitul verii, pe 11 septembrie 2001 (o zi de marți, ca și astăzi), el ajunsese în oficiul său în jurul orei 8:30 dimineața și se ridicase la etajul 21 al Turnului Sudic. Era la masa lui de lucru ascultând mesajele vocale adresate lui. Se uita pe fereastră și privirea i se oprise asupra unei persoane care mergea prin piață spre Turnul Nordic. Dintr-o dată, a văzut aceeași persoană luând-o la fugă spre dreapta, dinspre direcția Turnului și aproape în mod instantaneu, a auzit o detunătură. S-a uitat în direcția Turnului Nordic și a văzut flăcări care se ridicau în sus spre vârful clădirii. El s-a gândit că, în mod cert, s-a produs o explozie în interiorul clădirii. Posibil că era ”un generator de rezervă care a explodat în timpul testării”. A simțit mirosul a ceea ce credea că este diesel – doar mai târziu aflase că era mirosul combustibilului pentru avioane reactive.

Din fericire, Tony nu auzise sfatul inițial adresat de către Autoritatea Portuară celor ce se aflau în Turnul de Sud și anume acela de a nu părăsi locația, de a sta în oficii, unde ar fi fost în mai mare siguranță, luând în considerare cantitatea mare de materiale detritice care cădeau din direcția Turnului Nordic. El a auzit aceste anunțuri doar după ce a ajuns în hol. În loc de aceasta, el a acționat foarte decisiv: a comunicat tuturor angajaților să evacueze imediat etajele întreprinderii timp de cinci-zece minute din moment ce primul avion a lovit Turnul Nordic. ”Toți membrii companiei mele au început să coboare scările. Eu am părăsit ultimul oficiul meu de la etajul 21 încredințându-mă că toți au părăsit încăperile, iar unul din partenerii mei Dave Hannaford a făcut același lucru la etajul 22. Dave era în fața mea îndreptându-se spre scări…”

Dintr-o dată, Tony s-a oprit. Și-a amintit de reculegerile unuia din partenerii săi care fusese martor la atentatul terorist cu camion din 26 februarie 1993 în garajul pentru parcare al Turnului Nordic. Aparent, ”ca urmare [a acestui prim atac terorist], multe dintre lucrurile personale au dispărut din oficii”. Așa că Tony a decis să meargă înapoi și să închidă ușile ca să prevină furtul lucrurilor personale ale lucrătorilor săi. El a hotărât să ia ascensorul spre parter, gândindu-se că ”dacă ceva era în neregulă în clădirea noastră, ascensoarele ar fi fost trimise spre parter și nu ar fi răspuns la chemările mele. Ascensorul s-a oprit la etajul meu,” a zis Tony, ”iar eu am început să cobor în jos”. Viteza cu care el a acționat era remarcabilă. Într-adevăr, după cum observase și el: ”Am avut noroc că am ieșit.”

”Era deja în stradă, pe Broadway”, și a recunoscut acolo pe câțiva oameni din compania sa. Le-a zis să meargă acasă cu precauție, asigurându-i că se vor reorganiza cât de curând posibil. Datorită deciziilor sale rapide, toți angajații săi au părăsit Turnul Sudic practic cu un minut înainte ca oficialii de la Autoritatea Portuară să le spună celor din clădire să evacueze ambele Turnuri și doar cu două minute înainte ca Turnul Sudic să fie lovit de al doilea avion, care a lovit între etajele 77 și 85 ale clădirii.

Era 9:03 dimineața. Tony a auzit explozia și a simțit intensitatea flăcărilor, care acum cuprindeau ambele turnuri. Mulți oameni erau în stradă, îngroziți și privind în sus la clădiri. Ar fi fost dificil de imaginat cât de groaznice erau condițiile din interiorul fiecăruia din acești zgârie-nori simbolici ai New Yorkului. Când Tony a privit în sus, putea vedea oameni căzând de la etajele de mai sus. Puteau fi condițiile atât de groaznice încât niște ființe umane să ia decizia conștientă de a sări în loc ca să fie incinerați în interior de către două infernuri verticale.

După aproximativ 40-45 de minute, Tony a început să-și facă drum spre garajul unde era parcată mașina sa, cu vreo două blocuri mai la sud de Turnul Sudic. Tony a observat gaura neagră mare din clădire și că ”lipseau coloane pe perimetrul clădirii”, așa că în scurt timp, ”a conștientizat că turnul s-ar putea prăbuși”. Pe drum spre garaj, a văzut fața sudică a Turnului Sudic și gaura din clădire. I se păruse că porțiunea de sus a clădirii ar putea cădea; s-a gândit că face să ajungă la mașină și să plece cât se poate de repede de acolo. Dar nu a fost să fie. ”Când am auzit sunetul clădirii în prăbușire, am crezut că vârful clădirii cade înspre mine. Așa că m-am refugiat lângă un perete extern și o coloană a acelui garaj, sperând că aș supraviețui căderea turnului peste clădirea în care mă aflam. Nu a fost decât mai târziu în timpul zilei când am conștientizat că clădirea de fapt s-a prăbușit vertical. Am fost înconjurat imediat de un nor de praf, și am început să-mi fac drum spre ieșirea garajului împreună cu alții care se aflau acolo. Nu puteam vedea prea departe în fața noastră”.

Ei toți se mișcau spre o lumină puternică, care s-a dovedit a fi un club de sănătate învecinat. Când s-au apropiat, oamenii dinăuntru au deschis ușile și i-au adăpostit înăuntru. Cât se aflau în acea clădire, Tony în sfârșit a văzut reportajele TV care confirmau că două avioane reactive au lovit în fiecare din Turnurile Gemene. El a văzut un video în reluare a ceea prin ce trecuse câteva clipe în urmă: prăbușirea Turnului Sudic.

În acest moment, Tony a înțeles că Turnul Nordic s-ar putea prăbuși în același fel în orice moment. ”Voiam să plec cât mai departe posibil. Praful era foarte dens.” își amintește el, pe măsură ce un miros înțepător de ars a impregnat aerul din jur. Atât de dens era fumul – un amestec de pulbere de ciment, sticlă, metale, mase plastice arse, azbest și cenușă de om – încât era ”greu de înțeles unde mă aflam”. De fapt, Tony nu se orienta corect. Pe măsură ce ”materialele detritice din stradă deveneau tot mai dense”, el a realizat că merge spre epicentrul dezastrului și nu dinspre el. Prin urmare a schimbat repede direcția și a ieșit spre Water Street, chiar în moment ce Turnul Nordic a început să cadă.

Tony și-a făcut drum înspre South Street Seaport, unde a întâlnit pe cineva pe care îl cunoștea dintr-o firmă de inginerie JB&B, care se afla în centrul Manhattanului. Bărbatul îi confirmase că ambele clădiri s-au prăbușit; ei se aflau suficient de departe ca unicele materiale detritice aduse să fie praful purtat de vânt.

El a ajuns la Podul Brooklyn, gândind că se va alătura altor mii de oameni care ar trece prin acest loc istoric, căutând să scape de devastarea din centrul Manhattanului. Un ofițer de poliție l-a informat că Calea Ferată a Long Island și tot transportul public era deconectat. Astfel că Tony a decis să facă cale întoarsă. ”Ulterior am încercat să-mi fac drum spre apartamentul fiului meu în Manhattan.” Fiul său de-abia a început să studieze la drept și locuia pe strada 11 a Bulevardului numărul 5 (5th Avenue). El a ajuns la apartament, hainele fiindu-i de-a dreptul îmbibate cu praf, a făcut un duș și a petrecut acea noapte și dimineața următoare în Manhattan. El și partenerii săi au organizat o conferință virtuală; ei erau ferm determinați să facă tot ce e necesar pentru a restabili compania. După această conferință cu colegii săi, Tony în sfârșit a părăsit apartamentul fiului său, a mers la Penn Station și a luat transportul feroviar spre casa sa în East Northport, Long Island.

Daunele cauzate companiei sale erau ireparabile; în final, prăbușirea Turnului Sudic a distrus tot ce deținea compania. În pofida acestui fapt, cu sârguință, timp de o săptămână, partenerul său cu care a fondat compania, Ralph Mancini, a putut găsi un spațiu temporar pe Park Avenue cu asistența lui J. P. Morgan. Ulterior, compania s-a mutat în midtown Manhattan și a ”stabilit un sistem mai robust de stocare și recuperare a datelor pentru operațiile sale I.T.” El la fel și-a exprimat recunoștința managerilor de construcție care și-au asumat curățarea locului dezastrului – aceasta fost finalizată cu 9 luni mai devreme decât era planificat.

Astăzi, Tony se uită înapoi la cei 17 ani care au trecut și crede că locul, cândva cunoscut ca Ground Zero, ”a fost readus la viață și că a devenit din nou o parte dinamică din orașul nostru”. El a avut norocul ”să viziteze  atât memorialul cât și muzeul.” Pentru Tony, a fost o ”vizită profund emoțională”. El crede că memorialul și muzeul nu au fost pur și simplu bine proiectate, dar și ”un omagiu puternic celor care și-au pierdut viețile”, oferind ”o comemorare sumbră și sobră a clădirilor WTC care nu mai sunt, a oamenilor și a răspunsului eroic al FDNY și NYPD în momentul atacului.”

Tony încă nu a fost în interiorul noii clădirii cu numele de “One World Trade Center.” Dar a fost ”bine informat în legătură cu proiectarea sa și toate sistemele de securitate și metodologiile de construcție gândite și implementate pentru a asigura securitatea vizitatorilor” în cazul unui nou dezastru. El este foarte impresionat de construcția acestor clădiri noi și speră că toți zgârie-norii vor fi proiectați în viitor cu o atenție similară la siguranță.

Tony a finalizat interviul cu un sentiment bine sesizabil de vulnerabilitate: ”Eu cu certitudine nu voi uita evenimentele acelor zile – niciodată. Îmi este teamă că un astfel de atac terorist se poate întâmpla din nou, în pofida eforturilor brave ale forțelor de ordine. Îmi e teamă că va trebui să ne obișnuim cu o viață în măsuri sporite de siguranță în toate aspectele vieții noastre cotidiene”.

Reculegerea ajută în vindecare, fapt pentru care sunt onorat că am oferit această platformă, din septembrie 11 2001, ca să povestesc istoriile celor care au supraviețuit. Și voi continua să fac asta atâta timp cât sunt în viață. Îmi exprim recunoștința lui Tony pentru versiunea sa asupra evenimentelor din acea zi. Este un omagiu rezilienței celor care au supraviețuit și care niciodată nu vor ceda în fața unei existențe marcată de acte de brutalitate.

Tony Schirripa (la dreapta) împreună cu familia.

Tony Schirripa (în centru) împreună cu familia.

(Pozele au fost oferite de Tony Schirripa.)

LTOOLS

Accesați fișierele d-stră Linux din Windows 9x/ME și Windows NT/2000/XP de Werner Zimmermann

Articol original www2.hs-esslingen.de

LTOOLS oferă în Windows aceeași funcționalitate ca și MTOOLS în Linux: acesta vă permite accesarea fișierelor în sistemul de operare ”ostil”.


Linux Journal, noiembrie 1, 2000 pe tema LTOOLS

Linux User Magazine, august 2000.

Notă: Noi nu suntem afiliați cu niciuna din paginile scrise în alte limbi decât engleza și nu ne putem asigura dacă aceste pagini web sunt sigure. Așa că accesați linkurile de mai sus pe propria răspundere.


Utilizarea LTOOLS prin Intermediul Liniei de Comandă

La baza LTOOLS stă un set de aplicații care rulează prin intermediul liniei de comandă și care pot fi accesate din DOS sau dintr-o Fereastră-DOS în Windows 9x/ME sau Windows NT/2000/XP. Ele oferă aceeași funcționalitate ca și binecunoscutele comenzi ”ls”, ”cp”, ”rm”, ”chmod”, ”chown” și ”ln” din LINUX. Astfel, în DOS/Windows puteți:

 • să listați fișiere și foldere Linux (comanda: ldir),
 • să copiați fișiere din Linux în Windows și invers (comenzile: lread, lwrite),
 • să ștergeți sau să redenumiți fișiere Linux (comenzile: ldel, lren),
 • să creați linkuri simbolice (comanda: lln),
 • să creați noi foldere Linux (comanda: lmkdir),
 • să modificați drepturile de acces și posesorul pentru fișierele Linux (comanda: lchange),
 • să modificați directorul implicit din Linux (comanda: lcd),
 • să setați discul/partiția implicită din Linux (comanda: ldrive) și
 • să afișați partițiile harddiskului (comanda: ldir -part).

Ca și în cazul multor instrumente UNIX, aceste funcții  sunt incluse într-un singur executabil, care este accesat utilizând un set de parametri de linie de comandă. Pentru a vă ușura viața, este prevăzut un set de fișiere batch (shell-scripturi), astfel ca să nu fiți nevoiți să memorizați și să tastați toți acești parametri. Adițional, există și o versiune Unix/Linux a LTOOLS, astfel că acesta poate fi folosit în Solaris sau chiar în Linux atunci când vreți să accesați un fișier pe altă partiție a harddiskului fără a monta această partiție.

LTOOLgui – o interfață grafică Java pentru LTOOLS

Aplicațiile cu linie de comandă sunt demodate! Unde este interfața grafică a LTOOLS? Nicio problemă – utilizați LTOOLgui. LTOOLgui, scrisă in Java folosind biblioteca Swing a JDK 2, oferă o interfață grafică asemănătoare cu cea a Windows Explorer (Fig. 1). În două subferestre, LTOOLgui vă arată arborii de directoare atât din DOS/Windows cât și din Linux. Puteți naviga prin metoda clasică de interacțiune cu interfețele grafice (point-and-click). Copierea fișierelor din Windows în Linux și invers se face prin acțiunile de copiere și inserare sau trăgând și dând drumul la obiecte în/din ferestrele respective. Un clic dreapta pe mouse va deschide o listă de opțiuni pentru vizualizarea și modificarea atributelor fișierului, astfel ca drepturile de acces, GID-ul (group ID) sau UID-ul (unique identifier). Un click dublu pe fișier îl va porni în caz că este un executabil Windows sau îl va deschide în aplicația asociată cu tipul respectiv de fișiere. Aceasta funcționează chiar și cu fișierele Linux, în caz că acestea au o aplicație Windows înregistrată.

Apropo: Puteți folosi LTOOLgui și ca manager de fișiere în Linux. Întrucât instrumentele LTOOLS cu linie de comandă sunt disponibile și într-o versiune pentru Linux, veți putea accesa fișiere de pe discuri/ partiții fără a le monta.

Autorul a ales Java pentru LTOOLgui pentru că Java este mai ales potrivită pentru accesul de nivel inferior la harddisk…glumim evident! Nu desigur, acesta nu e deloc cazul cu Java. Dacă vreți să accesați hardware-ul în mod direct, urmează să utilizați cod C++ și JNI (Java to Native Interface). Totuși, întrucât JNI funcționează doar cu cod 32 biți,  în Windows 9x/ME aceasta ar însemna a folosi ”thunking din 32 biți în 16 biți” (vedeți mai jos). Întrucât autorului, nu i-a plăcut ideea combinării limbajului JAVA de la Sun și codului MASM de la Microsoft, el a mers pe altă cale. El pur și simplu folosește aplicația cu linie de comandă LTOOLS, care este inițiată din Java prin intermediul interfeței binecunoscute stdin/stdout. Astfel, în ceea ce ține de Java, accesul la hardware înseamnă simplul input/output al fișierelor bazat pe fluxuri (streams).

Fig. 1: Interfața grafică bazată pe Java a LTOOLgui

Accesul fișierelor prin Internet?

Fără dubii, orice program de vârf trebuie să prietenească cu Internetul! Ei bine, dacă rulați LREADjav pe un computer aflat la distanță și vă conectați la el prin intermediul butonului de conectare al LTOOLgui, puteți accesa fișiere Linux pe acest server aflat la distanță ca și cum ar fi fișiere locale. LREADjav este un simplu daemon de server, care traduce solicitările trimise de LTOOLgui prin TCP/IP către programul cu linie de comandă LTOOLS, care produce și trimite outputul programelor cu linie de comandă înapoi prin TCP/IP către LTOOLgui (Fig.2). Desigur, puteți nu doar vizualiza listele de foldere dar puteți face de la distanță tot ce puteți face și local, inclusiv încărcarea și descărcarea fișierelor. Calculatorul aflat la distană poate rula Unix/Linux sau Windows. Astăzi, aceasta este mai mult o jucărie decât un program serios pentru că LREADjav poate avea probleme de securitate. Configurația implicită presupune utilizarea acestuia din ”localhost” (gazdă locală), dar programul poate fi configurat pentru a permite conectarea a trei clienți aflați la distanță, toți diferiți. Însă aceștia sunt identificați doar după adresa lor IP, nu este posibilă protecția prin intermediul parolei sau ceva de genul. Totuși, dacă e vorba de un proiect serios, utilizatorul poate ușor implementa un sistem de logare și protecție cu parolă… Pentru că e vorba de software cu sursă deschisă (open source)!

Fig. 2: LTOOLgui pentru acces de la distanță

Fără Java? Utilizați navigatorul web!

Posibil că nu aveți instalat Java 2. Ei bine, nu e nicio problemă, atâta timp cât aveți un navigator web (browser).  Porniți ”LREADsrv” și navigatorul web și introduceți ”http://localhost” ca adresă URL (Fig. 3). Ca rezultat, lista de directoare Linux va fi afișată grafic în navigatorul web. READsrv este un server web mic și local, care, printr-o simplă interfață de tip CGI (Common Gateway Interface), face LTOOLS accesibil prin intermediul solicitărilor HTTP și convertește outputul acestuia în mod dinamic în pagini HTML (Fig. 4). Desigur, aceasta nu doar oferă acces local, dar și acces la distanță prin Internet. Însă utilizatorilor de la distanță, LREADsrv le oferă același nivel jos de securitate ca și LREADjav.

Pentru că LREADsrv este bazat pe formulare HTML, care de exemplu nu susțin operarea în stil drag-and-drop sau operațiile de copiere/ inserare, lucrul prin intermediul navigatorului web este ceva mai puțin confortabil decât lucrul prin intermediul interfeței grafice bazate pe Java. Totuși, această modalitate oferă aceleași instrumente și opțiuni.

Fig. 3: Explorarea fișierelor Linux prin intermediul Internet Explorer de la Microsoft

Fig. 4: LREADsrv – acces la fișierele Linux prin intermediul HTTP

Modul de funcționare a LTOOLS – Accesarea Harddiskului în Windows

Întrucât DOS/Windows nu susține interfețe către sisteme de fișiere străine, LTOOLS trebuie să acceseze biții de date ”în stare crudă” direct de pe disc. Pentru înțelegerea funcționării interne a LTOOLS, trebuie să aveți o înțelegere de bază a următoarelor subiecte:

 • Cum sunt organizate harddiskurile în partiții și sectoare și cum acestea pot fi accesate, cu alte cuvinte, cum biții ”cruzi” pot fi citiți sau scriși (de) pe disc. Această informație poate fi găsită, spre exemplu în /2,3/.
 • Cum este organizat sistemul de fișiere Extended 2 al Linux. O prezentare generală calitativă a tot ce ține de inode-uri, grupe, blocuri, bitmapuri și directoare poate fi găsită spre exemplu în /4/.

Aceasta duce în mod automat la o arhitectură în straturi a nucleului LTOOLS (Fig. 5), care consistă din mai multe fișiere C:

 • Stratul 1 (în fișiereul Readdisk.c), care e și cel mai de jos, accesează harddiskul în mod fizic. Acest strat are de a face cu (aproape toate) diferențele dintre DOS, Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP și Linux/Unix în ceea ce privește accesul direct al harddiskului și încearcă să le ascundă de straturile superioare. Mai mult despre aceasta mai târziu.
 • Stratul 2 are de a face cu inode-ul tipic al UNIX, cu structurile de tip bloc și grupuri, care stau la baza organizării sistemului de fișiere Extended 2.
 • Stratul 3 operează cu structura directoarelor sistemului de fișiere.
 • Stratul 4 (în fișierul Main.c), care e și cel mai de vârf, produce interfața grafică și scanează parametrii liniei de comandă.

Prin scanarea tabelului partițiilor harddiskului, LTOOLS încearcă să identifice în mod automat prima partiție Linux de pe primul harddisk. Dacă doriți să accesați altă partiție sau disc, trebuie să specificați aceasta prin intermediul parametrului ”-s” al liniei de comandă, spre exemplu ”-s/dev/hdb2”. Ca alternativă, puteți seta un alt disc și partiție implicită prin intermediul comenzii ”ldrive”.  Pentru a afla ce partiții aveți, rulați ”ldir -part”.

Fig. 5: Arhitectura în straturi a LTOOLS

Viața era simplă în vremurile vechi și bune ale domniei DOS. Exista doar o modalitate pentru accesarea operațiilor de citire sau scriere de nivel inferior (de) pe harddisk: BIOS interrupt 13h /3/. Structurile de date BIOS au limitat harddiskurile la 1024 cilindri, 63 capuri magnetice și 255 de sectoare a câte 512 octeți, adică 8 GB. Cele mai multe compilatoare C ofereau o funcție numită biosdisk() pentru a permite evitarea programării în limbaje de asamblare. Pentru a face față harddikurilor cu capacitate mai mare, câțiva ani în urmă au fost introduse funcțiile ”extended” int 13h. Pentru depășirea limitărilor BIOSului, aceste funcții utilizează o schemă de adresare lineară, adrese logice pentru blocuri (LBA) și nu adresarea de tip vechi cilindru–cap-sector (CHS).

Aceasta încă funcționează în Windows 9x și în fereastra DOS a Windows Millenium (tabelul 1), cel puțin pentru acces de citire și atâta timp cât programul este compilat cu un compilator de 16 biți. (LTOOLS folosește Borland C; versiunea Windows NT/2000/XP la fel se compilează cu Microsoft Visual C; versiunea Unix/Linux folosește GNU C). Dacă doriți acces de nivel inferior pentru scriere, aveți nevoie de ”volume locks” /3/. Acest mecanism informează sistemul de operare că programul dumneavoastră operează scrieri directe pe disk în ocolirea driverilor sistemului de operare, astfel că Windows poate preveni accesarea diskului de către alte programe până nu isprăviți treaba. Iarăși, aceasta se poate face fără limbaje de asamblare, folosind funcția ioctl() a compilatorului C.

Într-un program Windows de 16 biți, funcțiile BIOS pot fi apelate doar prin intermediul DPMI. Întrucât majoritatea compilatoarelor C nu oferă funcții wrapper, aceasta ar necesita un asamblor (inline). Totuși, Win16 nu permite deloc programe cu linie de comandă, așa că nu vă faceți griji…

În DOS-boxul Windows NT/2000/XP, utilizarea BIOS int 13h va duce la GPF (General Protection Fault). Din motive de securitate, Windows NT/2000/XP nu permit accesul direct la harddisk în ocolirea sistemului de operare. Totuși, Microsoft oferă o soluție, care este practic la fel de simplă ca și ceea pe care ați folosi-o în Unix/Linux:

int disk_fd = open(“/dev/hda1”, O_RDWR);

Aceasta va deschide partiția /dev/hda1 a harddiskului – pentru a citi, folosiți read(), iar pentru a scrie – write(). Simplu și pe înțelesul tuturor, nu-i așa? În Windows NT/2000/XP, dacă folosiți WIN32 API /5/, funcția CreateFile() permite nu doar crearea și accesarea fișierelor, dar și a partițiilor de disc:

HANDLE hPhysicalDrive = CreateFile(“\\\\.\\PhysicalDrive0”,

                                       GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,

                                       FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,

                                    0, OPEN_EXISTING, 0, 0 );

Citirea și scrierea sectoarelor de disc poate fi acum efectuată prin intermediul ReadFile() and WriteFile().

Pentru un moment, ați putea presupune că aceeași funcție Win32 ar putea fi folosită și în Windows 9x/ME. Însă, dacă citiți documentația respectivă pentru CreateFile(), veți afla că:

Windows 95: Această tehnică nu funcționează pentru inițierea unui disc logic. În Windows 95, executarea comenzilor într-un astfel de format determină CreateFile să genereze o eroare.

În Windows 9x/ME, documentația Microsoft  pentru Win32 recomandă apelarea BIOS Int 13h prin intermediul VWIN32, unul din VxD-urile sistemului de operare (drivere pentru nucleu). Totuși, dacă încercați să faceți asta, nu veți reuși. Problema cu numărul Q137176 raportată in Baza de Cunoștințe a Microsoft spune că, în pofida la ceea ce anunță documentația oficială Win32, această metodă funcționează doar în cazul dischetelor (floppy), nu și în cazul harddiskurilor. Precum spune raportul, pentru haddiskuri unica cale este apelarea BIOS Int 16h în cod de 16 biți. Pentru a apela codul de 16 biți dintr-un program de 32 biți, aveți nevoie de “thunking din 32 în 16 biți” de la Microsoft… Acesta nu este doar un alt API (cu alte caracteristici nedocumentate sau erori documentate?). Thunkingul la fel are nevoie de compilatorul thunking al Microsoft – thunking compiler, care, dintr-un script definitoriu generează cod de asamblare.

Pornind de aici, fișiere de obiect de 16 biți și de 32 biți trebuie generate utilizând asamblorul MASM al Microsoft. Acestea vor face legătura cu zeci de rânduri de cod C, pe care urmează să le scrieți, rezultând într-un DLL (dynamic link library) de 16 biți și de 32 biți. Apropo, nu aveți nevoie doar de Visual C++ de 32 de biți pentru aceasta, dar mai trebuie să aveți și o versiune veche de 16 biți a compilatorului C al Microsoft… Ați înțeles? Utilizarea unui set de instrumente brevetate și puțin populare nu ar fi o alegere bună pentru un instrument software open source așa cum este LTOOLS!

Însumând: Trebuie versiuni separate pentru DOS/Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP și Linux/Unix. Pentru a ascunde aceasta de utilizator cât se poate de mult, LTOOLS încearcă să detecteze pe care sistem de operare rulează și face apel, în mod automat, la executabilul corespunzător.

Tabelul 1: Accesul de nivel inferior la harddisk

În DOSÎn Windows 9x/MEÎn Windows NT/2000/XPÎn LINUX/Unix
BIOS Int 13h
(e nevoie de Extensiuni BIOS pentru discuri de peste 8GB)
programe DOS:ca și în DOS, dar trebuie folosită blocarea/ deblocarea partițiilorpentru acces la operațiuni de scriereprograme Win16:
trebuie apelat BIOSul Int 13h prin intermediul DPMIprograme Win32:
thunking din 32 în 16 biți într-un Win16 DLL
programele DOS:
nu este permisprograme Win16:
nu este permisprograme Win32:
CreateFile(), ReadFile(), WriteFile()
open(), read(), write()

Probleme de siguranță?

Da, a avea LTOOLS înseamnă într-o măsură anume să vă expuneți anumitor riscuri. Fiecare utilizator care îl poate rula poate accesa și modifica fișiere în sistemul de fișiere LINUX, spre exemplu să schimbe drepturile de acces al fișierelor sau proprietarii fișierelor, să facă schimb cu fișiere ce conțin parole, etc. Totuși, toate acestea sunt la fel de posibile și cu un simplu editor de disc. Poate că utilizarea LTOOLS e doar un pic mai convenabilă. Cu toate acestea, accesul nelimitat este posibil doar în cazul rulării în DOS sau Windows 9x/ME. În Windows NT/2000/XP, utilizatorul LTOOLS trebuie să aibă drepturi de administrator pentru a accesa harddiskul în mod direct. În Unix/Linux, în majoritatea cazurilor, la fel doar administratorul sistemului are drepturi de acces la dispozitivele de stocare ”crudă” /dev/hda, /dev/hda1, etc.

Există careva alternative?

LTOOLS nu este unica soluție pentru accesarea fișirelor Linux din DOS/Windows. Cel mai probabil, setul de instrumente cu linie de comandă Ext2tool /6/, dezvoltat de Claus Tondering în 1996, a fost prima soluție a acestei probleme. Cu toate acestea, Ext2tool e limitat doar la acces de citire și nu rulează în Windows NT. În baza Ext2tool, în 1997, Peter Joot a scris o versiune NT, la fel limitată doar la citire /7/. Ambele aplicații au fost scrise în C, codul-sursă e disponibil în ambele cazuri.

John Newbigin ne va oferi ulterior Explore2fs /8/, care vine cu o interfață grafică foarte plăcută și rulează în Windows 9x și Windows NT. Având acces atât de citire cât și de scriere, acesta oferă aceeași funcționalitate ca și LTOOLgui. Apropo, John a făcut un lucru bun întrucât a reușit să implementeze thunkingul din 32 în 16 biți al Microsoft (vezi mai sus) chiar în limbajul Delphi de la Borland! Ca toate programele din Delphi, Explore2fs se integrează perfect în Windows, însă transferul către sisteme de operare care nu rulează Windows poate fi dificil.

Istoria și Viitorul

Prima versiune a LTOOLS a fost creată sub numele original de ”lread” de către Jason Hunter și David Lutz la Universitatea Willamette, Salem/Oregon (SUA). Această primă versiune rula în DOS, putea afișa liste de directoare în LINUX, copia fișiere din LINUX în DOS și era limitată în utilizare pentru harddiskuri mici IDE și pentru LINUX pe partiția principală.

Autorul a preluat mentenanța și dezvoltarea ulterioară în 1996. De atunci, LTOOLS a învățat să opereze cu harddiskuri de capacitate mai mare, să acceseze discurile SCSI, să ruleze în Windows 9x/ME și Windows NT/2000/XP, a învățat modalități mai ample de acces pentru scriere și a fost adaptat și pentru UNIX pentru a rula în Solaris și Linux. A apărut și interfața grafică bazată pe JAVA și cea bazată pe navigatorul web, etc., etc. Mulți utilizatori Linux, cei mai mulți dintre care au fost menționați în codul-sursă, au ajutat la testarea și debugging. Mulțumim!

Între timp, LTOOLS a ajuns la versiunea V4.7 /1/, poate chiar mai mult atunci când va fi publicat acest articol. În afară de funcționalitatea adițională, o sumedenie de erori au fost eliminate și probabil, altele noi au fost introduse. Pe parcursul anilor, a rămas relevantă aceeași problemă – nimeni nu a anticipat evoluția rapidă a tehnologiei de fabricare a harddiskurilor, când capacitatea lor a explodat și permanent se lovea de limitările sistemelor de operare. Mai țineți minte problema DOSurilor cu discurile de 512MB, problemele Windows 3.x cu partițiile de 2GB, limita BIOSului de 8GB și diversitatea de probleme pe care Windows NT le avea la 2GB, 4GB și 8GB? Parcă a fost ieri! Și apropo, chiar și Linux are problema sa: în versiunile de nucleu până la 2.3, nici un fișier nu poate depăși 2 GB întrucât Linux, ca și majoritatea altor sisteme Unix de 32 de biți, folosește un offset pointer semnat de 32 de biți atât în read() cât și în write() (această problemă va fi înlăturată în versiunea 2.4 a nucleului prin schimbarea offseturilor  la valori de 64 biți, dar menținerea compatibilității cu standardele mai noi ar putea împinge Linux spre aceleași probleme pe care le-am discutat mai sus despre Windows). Procesul de standardizarea a software-ului pentru accesarea discurilor a fost întotdeauna cu mult mai lent ca producătorii de discuri, așa că ei au inventat și brevetat soluții pentru depășirea limitelor sistemului de operare. Și întotdeauna LTOOLS și mulți alți programatori trebuiau să facă față acestor schimbări… Așa că nu vă enervați că LTOOLS nu vrea să ruleze pe calculatorul dumneavoastră nou cu disc de 64 GB. Este open source, așa că încercați să ajutați la debugging și la dezvoltarea de mai departe a programului!

Și nu uitați, dacă utilizați LTOOLS, făceți-o pe propria răspundere! Accesul doar pentru citirea fișierelor Linux nu cauzează îngrijorări. Totuși, dacă folosiți operații de scriere pentru a șterge fișiere sau pentru a modifica atributele lor pe discul d-stră Linux, atunci d-stră ca utilizator și LTOOLS aveți șanse să faceți mare haos împreună. Așa că păstrați întotdeauna o copie de rezervă a datelor importante!

Referințe

1.    http://www.it.fht-esslingen.de/~zimmerma/software/ltools.html: Homepage of the LTOOLS

2.    Michael Tischer: PC-Intern 4. Data-Becker-Verlag

3.    http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/ralf/pub/WWW/files.html Ralf Brown’s interrupt list for x86-PCs

4.    http://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/filesystems/ext2/Ext2fs-overview-0.1.ps.gz: Gadi Oxman’s overview about the Extended 2 filesystem.

5.    Microsoft Windows Win32 API – Documentation, comes with most Windows C compilers or on the MSDN CDs

6.    http://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/filesystems/ext2/ext2tool_1_1.zip: Claus Tondering’s Ext2tool

7.    http://metalab.unc.edu/pub/micro/pc-stuff/Linux/utils/dos/ext2nt.lsm: Peeter Joot’s Ext2nt

8.    http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm: John Newbigin’s Explore2fs

Despre Autor

În viața reală, Werner Zimmermann predă ingineria de control, sisteme digitale și arhitectura calculatoarelor la FH Esslingen – Universitatea Științelor Aplicate, Esslingen, Germania. El are un background hardware și software în sisteme auto și integrate în industrie. ”Cariera” sa ca dezvoltator de software pentru Linux a început în 1994, când a procurat un CDROM, care nu era compatibil cu Linux… Așa că a dezvoltat ‘aztcd.c’, un driver Linux pentru CDROM, care încă este inclus în toate nucleele standard de Linux, chiar dacă dispozitivul e deja foarte vechi.

Женщины более образованны, чем мужчины, но им все еще платят меньше

Оригинал стати: yaleglobal.yale.edu

В настоящее время число женщин превышает число мужчин, посещающих университеты и заканчивающих их. Большая часть выгод приходится на развитые страны; в некоторых странах женщины составляют две третей выпускников, хотя дискриминация все еще сохраняется. Во всем мире это соотношение составляет 93 мужчины на 100 женщин; мужчины, как правило, концентрируются в инженерии и науках, в то время как женщины тяготеют к менее прибыльным степеням в гуманитарных и художественных науках. Женщинам платят меньше за работу часто из-за отгулов на уход за детьми или пожилыми людьми. Растущий гендерный разрыв в образовании создает проблемы, объясняет демограф Джозеф Чами. “Высокообразованные и социально самостоятельные женщины, в частности, сталкиваются с трудностями при встрече и знакомстве с женатыми, одинаково успешными мужчинами”, – пишет он. Хорошо образованные и финансово самодостаточные женщины с меньшей вероятностью чувствуют необходимость в браке; если они состоят в браке, они менее готовы терпеть проблемные отношения”. Политика, которая способствует гибкому графику работы, совершенствованию политики отпуска по уходу за ребенком, равной оплате труда, а также сдерживанию предвзятости и отсева мужчин, может уменьшить гендерное неравенство и недовольство, которое приносит. – YaleGlobal

Женщины более образованны, чем мужчины, но им все еще платят меньше

После многовекового доминирования мужчин в системе высшего образования число женщин превышает число мужчин за показателями посещаемости и количеством выпускников.

Джозеф Чами

Четверг, 6 марта 2014 г.

НЬЮ-ЙОРК: В последние годы женщины поднялись на вершину корпоративного мира. От Индры Нуйи в ” Pepsico” до Мэри Барра в ” General Motors” отмечается увеличение числа женщин до генерального директора крупных компаний. Более примечательным является преобладание женщин в системе высшего образования. После столетий доминирования мужчин во всем мире женщины в настоящее время превосходят мужчин как по посещаемости университетов, так и по количеству выпускников. Тем не менее эти впечатляющие достижения в целом были ограничены развитыми странами, и даже там неравенство и дискриминация требуют постоянной борьбы. Более широкое общество должно признать и устранить давление такого гендерного разрыва в школьном образовании.

https://yaleglobal.yale.edu/sites/default/files/images/2014/03/saudi1.gif

Больше ответственности, меньше оплаты: 51 процент саудовских студентов – женщины (вверху); на Западе матери должны выполнять многозадачную работу

Паритет зачисления в университеты между полами был достигнут вскоре после начала XXI века. С тех пор средние показатели участия женщин в университетах превысили показатели мужчин. В то время как средний общемировой коэффициент зачисления в университеты в 1970 году составлял 160 мужчин на 100 женщин, сегодня он составляет около 93 мужчин на 100 женщин. Показатели зачисления женщин в университеты превышают показатели мужчин в двух из каждых трех стран по данным. Почти во всех странах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, большинство выпускников университетов составляют женщины (см. график). В некоторых странах, таких как Исландия, Польша и Эстония, женщины составляют около двух третей выпускников университетов. Примечательными исключениями являются Япония, Южная Корея и Турция, где доля женщин-выпускников университетов составляет от 40 до 50 процентов.

В крупнейшей стране ОЭСР, Соединенных Штатах, женщины составляют почти 60 процентов ежегодных выпускников университетов и более 70 процентов выпускников средних школ 2012 года. Женщины составляют 60 процентов магистров и 52 процента докторов, присуждаемых в США.

Хотя в некоторых развивающихся странах, особенно в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии, число женщин по-прежнему превышает число, поступающих в университеты, во многих других странах, таких, как Аргентина, Иран, Нигерия и Саудовская Аравия, женщины составляют большинство студентов университетов. Среди двух крупнейших групп населения мира, Китая и Индии, женщины продвигаются к паритету с мужчинами в сфере участия в университетах, 48 и 42 процента, соответственно. Несмотря на эти успехи в области образования, женщины по-прежнему отстают от мужчин в сферах занятости, доходов, предпринимательской деятельности, научных исследований и политики. Такая картина неравенства свидетельствует о том, что ожидания общества и культурные нормы, касающиеся соответствующих ролей мужчин и женщин, и присущих им биологических различий между полами, ограничивают преимущества, которые получают женщины.

Различия между мужчинами и женщинами очевидны в самом раннем возрасте. Исследователи отмечают, что дети-мальчики и девочки отличаются даже в кроватке, причем мальчики более визуально бдительны и физически активны, а девочки более голосливы и чувствительны к звукам. Девочки-малыши, как правило, созревают быстрее, чем мальчики-малыши, и развивают языковые навыки раньше. Половые различия в успеваемости проявляются в раннем детстве. Даже до начала начальной школы мальчики, как правило, отстают от девочек в развитии образования, особенно в том, что касается словесных навыков. Учителя сообщают, что девочки более готовы поступать в школу, чем мальчики, и считают, что девочки начинают читать в более раннем возрасте, чем мальчики. Многочисленные исследования на уровне средней школы показали, что в среднем девочки неизменно получают более высокие оценки по навыкам чтения, в то время как мальчики немного превышают показатели по математике.

В целом девочки превосходят мальчиков за лучшими оценками в классе, оценками учителей и баллами на вступительных экзаменах в колледж. В результате некоторые университеты приняли политику позитивных действий в отношении мальчиков для достижения желаемого гендерного баланса при зачислении студентов. Среди стран ОЭСР показатель завершения женского колледжа в среднем на 10 процентных пунктов выше, чем среди мужчин.

Однако более тщательное изучение университетского образования указывает на значительные различия в областях обучения, выбранных мужчинами и женщинами. В то время как мужчины доминируют в таких областях, как машиностроение, производство, компьютерные науки, зачастую превышая 80 процентов бакалавров, женщины сосредоточены в областях, которые являются менее выгодными, таких как образование, гуманитарные науки и искусство, а также здравоохранение и благосостояние. Даже в странах, которые стремятся к гендерному качеству, таких как Швеция, женщины составляют около 60 процентов студентов колледжей, специализирующихся на гуманитарных науках, против 30 процентов в машиностроении, производстве и строительстве.

http://yaleglobal.yale.edu/sites/default/files/images/2014/03/Figure%201.png

Всемирная тенденция: женщины занимают высшие позиции в высшем образовании

Несмотря на свои преимущества в области образования, женщины в колледжах имеют более низкий уровень занятости, чем мужчины в большинстве стран, хотя в последнее время этот разрыв сократился. Например, в странах ОЭСР показатели занятости среди лиц с высшим образованием в возрасте от 25 до 64 лет ниже для женщин, чем для мужчин, обучающихся в колледжах, примерно на 80 процентов против 90 процентов в среднем, причем в некоторых странах, включая Японию, Южную Корею и Турцию, эти показатели являются более значительными. Кроме того, во многих арабских странах, таких, как Ливан, Катар и Саудовская Аравия, женщины составляют большинство студентов университетов, но составляют меньшинство рабочей силы. Те женщины, которые решают присоединиться к рабочей силе и продолжить свою карьеру, часто прерывают свою работу, выполняя материнские обязанности. Перерывы в карьере в течение нескольких лет или неполный рабочий день для воспитания детей препятствуют увеличению числа женщин, получивших образование в колледже, до высокого уровня в промышленности, научных исследованиях и правительстве. Эти женщины также чаще, чем мужчины, берут отпуск с работы по семейным делам, включая уход за престарелыми родственниками.

Поскольку в большинстве студенческих городков число женщин превышает число мужчин, наблюдается относительная нехватка образованных мужчин. Высокообразованные и социально самостоятельные женщины, в частности, сталкиваются с трудностями при встрече и свидании с мужчинами, достигшими равных успехов. Например, в Австралии каждая четвертая женщина с высшим образованием в возрасте 30 лет, как ожидается, упустит возможность найти подходящего партнера-мужчину аналогичного возраста и уровня образования. Женщины все чаще сталкиваются с выбором выйти замуж за мужчину ниже своего образовательного уровня – чего традиционно избегают как мужчины, так и женщины – или вообще не выходят замуж.

Преимущества женщин в области образования также оказывают демографическое воздействие на браки, разводы и рождаемость. Хорошо образованные и финансово самодостаточные женщины с меньшей вероятностью чувствуют потребность в браке; если они состоят в браке, они менее готовы терпеть проблемные отношения. Кроме того, те, кто занимается профессиональной карьерой или уже занимает должности высокого уровня, чаще остаются бездетными или имеют одного ребенка.

Возможно, потребуется дополнительное время для получения женщинами преимуществ в области образования, с тем чтобы обеспечить гендерное равенство в основных социальных, экономических и политических сферах жизни общества. Тем временем общество могло бы принять меры для того, чтобы воспользоваться навыками и талантами женщин и преодолеть ограничения стеклянного потолка. Например, необходимы более активные усилия для преодоления гендерных стереотипов, которые укрепляют статус, иерархию, предвзятость и сексизм. Принятие законодательства, учитывающего гендерные аспекты, будет способствовать обеспечению равенства между полами, включая равную оплату за равный труд и доступ женщин к финансовым средствам. Более гибкий график работы, более совершенная политика в отношении отпусков по уходу за ребенком и более широкие возможности для женщин вернуться на работу после коротких перерывов в связи с воспитанием семьи также способствовали бы обеспечению гендерного равенства.

Хотя широко признано, что мальчики и девочки должны иметь возможность заниматься карьерой по своему выбору, многие преподаватели хотели бы требовать или, по крайней мере, поощрять, чтобы оба пола проходили одинаковую курсовую работу на всех уровнях средней школы, включая математику, науку, гуманитарные науки и искусство, для достижения одинаковых гендерных балансов в профессиях. И наконец, хотя мало кто может оспорить индивидуальные и социальные преимущества достижений женщин в области образования, родители, учителя и политики все больше обеспокоены тем, что показатели образования мужчин отстают от женщин, особенно в развитых странах. На начальном уровне мальчики, как правило, менее заинтересованы, мотивированы заниматься школьным трудом, чем девочки. Показатели отсева из средней школы, как правило, выше для мальчиков, а те, кто заканчивает среднюю школу, реже посещают колледж. Достижение равенства между мужчинами и женщинами в области образования требует особого внимания, направленного на улучшение образования мальчиков и мужчин.

Джозеф Шами – бывший директор Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций.

© 2014 Центр международных и региональных исследований Уитни и Бетти Макмиллан в Йельском университете

Предпоследний модульный оригами

Оригинал статьи: web.eecs.utk.edu

Джеймс Планк
[email protected]
Кафедра компьютерных наук
Университет Теннесси
Март 1996

ПостСкрипт этих инструкций

PDF этих инструкций

 • Введение
 • Создание модулей
 • Создание полиэдров
 • Часто задаваемые вопросы: Дополнительная информация о объединении модулей

Введение

Это описание того, как сделать полиэдры из “предпоследнего” модуля. Этот модуль первоначально описан в книге Джея Ансилла “Оригами как стиль жизни”, где он приписывает модуль Роберту Нилу. Я пропустил, как собрать модули вместе – купить книгу или понять ее для себя. Это довольно очевидно. Пятиугольный модуль поднимается прямо из книги (хотя я понял, что с бумагой 3×4 легче работать, чем с 4×4), но другое мои собственные настройки.

Заметка о разрезании и склеивании. Треугольник и квадратные модули, как показано на рисунке, имеют вырезы. Это не обязательно – вы можете использовать внутренние сгибы для достижения той же цели (т.е. вкладки, которые вы вставляете будут слишком длинным или широким в противном случае). При использовании внутренних складок вкладки становятся толстыми, и требуется больше терпения, чтобы собрать модули вместе. Кроме того, получающийся многогранник часто менее стабилен. Однако выбор за вами. Если вы больше заботитесь о чистоте художественной формы, чем о стабильности многогранника, то это достижимо. Я бы рекомендовал додекаэдр и усеченный икосаэдр как отличные модели, которые очень стабильны без разрезов или клея.

Этот способ изготовления модулей допускает множество вариантов, помимо показанных здесь. Все, что вам нужно, это калькулятор с тригонометрическими функциями, и вы можете разобраться в них сами. Помимо платоновых и архимедианских твёрдых тел, я сделал различные другие: ромбический додекаэдр, ромбический триаконтаэдр, многочисленные призмы и антипризмы, стелла октангула, большая и меньшая звёздчатая додекагдра, соединение 5 тетраэдров, соединение 5 октаэдров и др. Если вы заинтересованы, я могу дать описание модулей, хотя, возможно, не скоро. Фотографии большинства из них доступны по адресу: http://web.eecs.utk.edu/ ~ jplank/plank/origami/origami.html.

Число полиэдров, указанные ниже, взяты из рисунков архимедовых тел в книге Фузе «Единица оригами». Книга Касахары/Такахамы “Оригами для знатока” также имеет фотографии этих многогранников с другой нумерацией.

Я не включил модули для восьмиугольников или десятиугольников. Я сделал восьмиугольные, но они довольно хлипкие, что означает, что полученные многогранники не могут существовать в одном доме с кошками без помощи клея или пистолета. Если вы не можете понять, как сделать восьмиугольные или десятиугольные модули, отправьте мне письмо, и я сделаю диаграммы.

Если вас интересуют многогранники, я бы порекомендовал прочитать многогранные модели Веннингера, формы, пространство и симметрию Холдена и так же более математическую обработку – регулярные политопы Коксетера. Существует веб-страница с красивой визуализацией однородных многогранников в http://www.mathconsult.ch/showroom/unipoly/index.html.

Модульный оригами встречается во многих книгах про оригами. Известными среди них книги Fuse и Kasahara, упомянутые выше, а также 3D геометрические оригами Гуркевица и Кусудама Ямагучи. Жаннин Мозли изобрела блестящий простой модуль для больших и меньших звездчатых додекаэдров. Если вы заинтересованы в этом модуле, дайте мне знать, и я найду его для вас.

ВведениеСоздание модулейСоздание полиэдровОригами страница Джима 

Джим ПланкОригами страница Джима 

BCPL

Арыгінал даступны на сайце cl.cam.ac.uk

Націсніце тут для розных перакладаў гэтай вэб-старонкі (BCPL.html) на іншыя мовы.

BCPL – гэта простая тыпізаваная мова, распрацаваная ў 1966 годзе Марцінам Рычардсам і ўпершыню рэалізаваная ў Масачусецкім тэхналагічным інстытуце вясной 1967 года.

Машынна-незалежная інтэрпрэтацыя рэалізацыі BCPL даступна бясплатна для прыватных і акадэмічных мэтаў. Калі вы хочаце ўсталяваць яго на свой кампутар, паглядзіце на дыстрыбутыўны файл README і атрымайце копію bcpl.tgz. або bcpl.zip. Памеры і даты стварэння гэтых файлаў можна знайсці ў ФАЙЛАХ.

УВАГА: Ваш браўзэр можа распакаваць bcpl.tgz моўчкі, стварыўшы файл .tar з імем bcpl.tgz. Калі гэта адбудзецца, яго можна выдаліць з дапамогай: tar xvf bcpl.tgz, а не чаканага tar zxvf bcpl.tgz. Ваш браўзэр можа прапанаваць вам запісаць файл на bcpl.tgz.gz. Калі гэта адбудзецца, пераканайцеся, што вы зрабілі мэта bcpl.tgz.

Гэты дыстрыбутыў ўключае ў сябе ўсе зыходныя файлы BCPL і C, калекцыю дэманстрацыйных праграм BCPL і эксперыментальную версію ўласнага кода, якая працуе на машынах Linux і DEC Alpha. Версія для партатыўнага Linux-кампутара GP2X была дададзеная (але знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі). Акрамя таго, у хуткім часе для гэтай выдатнай маленькай партатыўнай машыны таксама даступная партатыўная аперацыйная сістэма Cintpos.

Больш старая, больш састарэлая версія BCPL дагэтуль даступная праз BCPL23-4-04.html. Але я больш не рэкамендую вам яго выкарыстоўваць.

Цяперашняя версія нашмат больш сумяшчальная з дыстрыбутывам Cintpos. Асноўнымі зменамі з’яўляюцца выкарыстанне новага кампілятара BCPL з некаторымі пашырэннямі, уключаючы сродак крыжаваных спасылак, змены ў структуры каталогаў і выкарыстанне зменных асяроддзі BCPLROOT, BCPLPATH і BCPLHDRS (замест CINTCODE і BCPLPATH). Версія гэтай сістэмы для Windows CE таксама была абноўлена, і па стане на 13 ліпеня 2004 года яе дыстрыбутыў працуе, па меншай меры, на маім HP 620LX пад кіраваннем Windows CE 2.0.

Бясплатны распаўсюджванне

Гэта распаўсюджванне прадугледжвае наступную агульную структуру каталогаў:

|

*–BCPL          — bcpl.tgz or bcpl.zip, 32-bit Cintcode BCPL

|  |

|  *–cintcode

|  |

|  *–bcplprogs

|  |

|  *–natbcpl

|

*–BCPL64         — bcpl64.tgz or bcpl64.zip, 64-bit Cintcode BCPL

|  |

|  *–cintcode

|  |

|  *–bcplprogs

|  |

|  *–natbcpl    — Пакуль недаступна

|

*–MCPL          — mcpl.tgz or mcpl.zip

|  |                Тыпізаваная мова, звязана з BCPL, ML, C and prolog

|  *–mintcode

|  |

|  *–mcplprogs

|  |

|  *–natmcpl

|

*–Cintpos       — cintpos.tgz or cintpos.zip, a Cintcode interpretive

|  |                версія Tripos Portable Operating System

|  *–cintpos

|

*–Bench         — bench.tgz or bench.zip

|  |                Незалежны ад мовы тэст

|  *–src

|

*–Cobench       — cobench.tgx or cobench.zip

|                   Незалежны ад мовы тэст BCPL style

|                   coroutines

|

*–Tcobench      — tcobench.tgz or tcobench.zip

|                   Незалежны ад мовы тэст, які выкарыстоўвае абодва патоку і

|                   BCPL style coroutines. (Under development)

|

*–VSPL          — vspl.tgz or vspl.zip

                   Поўны кампілятар і інтэрпрэтатар для простага, але

                     Нетрывіяльны мова называецца ВСПЛ. рэалізавана

                     некалькімі рознымі спосабамі, выкарыстоўваючы некалькі розных

                     мовы рэалізацыі, уключаючы BCPL, C і Java.

                     Версія BCPL складае каля 21 старонкі.

Папярэдне скампіляваная версія для Windows ўключана ў стандартны дыстрыбутыў у выглядзе файла os/windows/wincintsys.exe. Яго можна перакампіляваць з дапамогай Microsoft Visual C. Каб запусціць яго, адрэдагуйце файл setupwin32.bat і выканайце яго.

Перавага сістэмы складаецца ў тым, што лёгка генерыраваць дадзеныя, якія адносяцца да спасылках памяці на час. Такія дадзеныя могуць быць выкарыстаны для стварэння карціны выканання праграмы, напрыклад, RASTERps.zip ўтрымлівае дыяграму Postcript памеру A4 для версіі кампілятара BCPL, кампіляваных самастойна.

УВАГА

Гэты дыстрыбутыў з’яўляецца новым і ўсё яшчэ некалькі няпоўным, але нават у гэтым выпадку ён усё яшчэ можа прадстаўляць цікавасць.

Мая хатняя старонка

Марцін Рычардс, апошняя мадыфікацыя 15 лістапада 2011