Вступ до оптимізації, третє видання

Оригінал статті: engr.colostate.edu

https://www.engr.colostate.edu/~echong/book3/front_small.jpg

Едвін К.П. Чонг та Станіслав Х. Чак
Серія Уайлі-Міжнауки в дискретній математиці та оптимізації
John Wiley & Sons, Inc.
Нью-Йорк
Авторське право © 2008
ISBN 0-471-75800-0, xvi + 584 с.


З задньої сторінки:

Дослідіть новітні додатки теорії та методів оптимізації

Задня кришка

Оптимізація займає центральне місце в будь-якій проблемі, що стосується прийняття рішень, будь то в техніці, математиці, статистиці, економіці, дослідженнях або інформатиці. Зараз, як ніколи, життєво важливо чітко усвідомити цю тему завдяки швидкому прогресу в комп’ютерних технологіях, включаючи розробку та доступність зручного програмного забезпечення, високошвидкісних та паралельних процесорів та мереж. Повністю оновлений з урахуванням сучасних розробок у цій галузі, «Вступ до оптимізації», «Третє видання» заповнюють потребу в доступному, але суворому введенні в теорію та методи оптимізації.

Книга починається з огляду основних визначень та позначень, а також наводиться відповідне основне тло лінійної алгебри, геометрії та числення. З цією основою автори починають досліджувати основні теми необмежених задач оптимізації, задач лінійного програмування та нелінійної обмеженої оптимізації. Представлено перспективу оптимізації глобальних методів пошуку, що включає обговорення генетичних алгоритмів, оптимізацію частинок та модельований алгоритм відпалу. Крім того, книга включає елементарне ознайомлення зі штучними нейронними мережами, опуклу оптимізацію та багатоцільову оптимізацію, що все представляє надзвичайний інтерес для студентів, дослідників та практиків.

До додаткових функцій третього видання належать:

  • Нові обговорення напіввизначеного програмування та лагранжевих алгоритмів
  • Нова глава про методи глобального пошуку
  • Новий розділ про багатоцільову оптимізацію
  • Нові та модифіковані приклади та вправи в кожному розділі, а також оновлена бібліографія, що містить нові посилання
  • Оновлений Посібник інструктора з повністю відпрацьованими рішеннями вправ

Численні схеми та малюнки, знайдені у всьому тексті, доповнюють письмову презентацію ключових понять, і за кожною главою слідують вправи MATLAB® та розв’язування задач, що підсилюють обговорювану теорію та алгоритми. Завдяки інноваційному висвітленню та прямолінійному підходу „Вступ до оптимізації”, „Третє видання” є чудовою книгою для курсів теорії та методів оптимізації на вищому та нижчому рівнях. Він також служить корисним, самостійним довідником для дослідників та професіоналів у широкому спектрі галузей.


Помилка

Доступна актуальна помилка у форматах Postscript та PDF.


Короткий зміст

( Докладніший зміст доступний.)

Передмова

Частина I. Математичний огляд

1 Методи доказування та деякі позначення
2 Векторні пробіли та матриц
3 Трансформації
4 Поняття з геометрії
5 Елементи числення

Частина ІІ. Необмежена оптимізація

6 Основи оптимізації з обмеженими наборами та без обмежень
7 Одновимірних методів пошуку
8 Градієнтних методів
9 Метод Ньютона
10 Методи спряженого спрямування
11 Квазіньютонівських методів
12 Розв’язування лінійних рівнянь
13 Необмежена оптимізація та нейронні мережі
14 Алгоритми глобального пошуку

Частина III. Лінійне програмування

15 Вступ до лінійного програмування
16 Симплексний метод
17 Двоїстість
18 Непрості методи

Частина IV. Нелінійна обмежена оптимізація

19 Проблеми з обмеженнями рівності
20 Проблеми з обмеженнями нерівності
21 Опукла проблема оптимізації
22 Алгоритми обмеженої оптимізації
23 Багатоцільова оптимізація

Список літератури

Алфавітний покажчик


Інформація про замовлення

Уайлі має інформацію про те, як замовити книгу.

Тільки для інструкторів: Копії посібників з рішень зберігаються в офісі компанії Wiley в Нью-Йорку. Щоб отримати копію посібника з рішень, надішліть факсом офіційний лист із запитом на бланк університету на номер 201-748-6825 або зверніться до Кетлін Пагльяро ([email protected])


Веб-сайт для курсів: